İHALE İLANI BURDUR ŞEKER FABRİKASI

İHALE İLANI

BURDUR ŞEKER FABRİKASI

2017/2018 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2017/357194

1-İdarenin

a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 

  15220 BURDUR

b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2-İhale konusu Hizmetin

a) Adı : 2017/2018 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye ihalesi

b) Niteliği ve miktarı : Tahmini 220.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda adları yazılı kantarlardan

  tahmini 110

  Gün süreyle Fabrikamıza taşınması

 

Pancarın Yükleme Sevk Edilecek Nakliyeci Tarafından

Tesellüm Yapılacak Fabrika Adı Taşınacak

Bölge Adı Kantar Adı Pancar Ton

DAZKIRI Dazkırı Burdur 4.000

Beylerli Burdur 16.000

DİNAR Dinar Burdur 9.000

Akgün Burdur 9.000

Alpaslan Burdur 8.000

Gümüşsu Burdur 4.000

Irgıllı Burdur 4.000

Tatarlı Burdur 8.000

Y.Hüyük Burdur 4.000

ELMALI Düden Burdur 47.000

Gölhisar Burdur 17.000

Pancarın Yükleme Sevk Edilecek Nakliyeci Tarafından

Tesellüm Yapılacak Fabrika Adı Taşınacak

Bölge Adı Kantar Adı Pancar Ton

Çavdır Burdur 12.000

İbecik Burdur 1.000

Söğüt Burdur 19.000

SENİRKENT Esendere Burdur 20.000

TEFENNİ Tefenni Burdur 10.000

Kağılcık Burdur 5.000

Karamanlı Burdur 5.000

YEŞİLOVA Yeşilova Burdur 6.000

Akçaköy Burdur 2.000

Alagöz Burdur 10.000

TOPLAM 220.000

 

3-İhale Konusu Hizmetin Yeri : Yukarıda adları yazılı pancar kantarları ile Fabrikamız arası

4-İhale dokümanın görülmesi ve temini :

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 100,00 

5-İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği    

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son  teklif verme) tarihi : 07/08/2017  Pazartesi  günü 

d) İhale (son  teklif verme) saati : Saat 14.30

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

(V.İ.No: 399) (Basım Tarihi: 21 Temmuz 2017) (B-179) 

 

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın