OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI S.S. KAYAALTI KONUT YAPI KOOPERATİFİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
S.S. KAYAALTI KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Kooperatifimizin 2016 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararlar almak üzere
26 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat 11:00'de Özgür Mah. Hastane
Cad. No: 11/2 BURDUR açık adresindeki Ümit Kozulcalı Ramazan Dal
Muhasebe Bürosunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 Eylül 2017 tarihinde aynı yer ve
saatte toplantı gerçekleştirilecektir.
Üyelerimize ilanen duyurulur.
Yönetim Kurulu Adına
Başkan Ali CEYLAN
GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama,
2- Kongre divan heyetinin teşekkülü, Atatürk ve şehitlerimiz için saygı
duruşu,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço
ve Gelir-Gider Cetvellerinin okunması,
4- Okunan raporlar ve tabloların ayrı ayrı görüşülerek müzakeresi,
oylaması, yönetim ve denetleme kurullarının ibrası,
5- Muratpaşa Belediyesi iskan ile ilgili yapılacak işlerin görüşülüp karara
bağlanması,
6- Tahmini bütçenin okunup karara bağlanması, Yönetim ve Denetim
Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
7- Yönetim Kuruluna verilecek görev ve yetkilerin alınması,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.
(V.İ.No: 396) (Basım Tarihi: 20 Temmuz 2017) (B-177)

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın