Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti ,açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE İLANI

BURDUR ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti ,açık ihale  usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2017/348999

1- İdarenin

a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad.Kapı No:2 

  15220  BURDUR

b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2- İhale konusu Hizmetin

a) Adı : Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti

b) Niteliği ve miktarı : 156.000  ton, (±% 20 toleranslı) 50 kg’ lık torbalardaki kristal şekerin

  istiflenmesi ve tahmil tahliyesi ile diğer ambar işleridir.

3- İhale Konusu Hizmetin Yeri : Burdur Şeker Fabrikası içerisinde bulunan ambarlar 

4- İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 100,00 

5- İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği    

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son  teklif verme) tarihi : 01/08/2017 Salı    günü 

d) İhale (son  teklif verme) saati : Saat 14.30

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

(V.İ.No: 393) (Basım Tarihi: 18 Temmuz 2017) (B-176)

 

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın