Atatürkçülük nedir? - 4.6 out of 5 based on 5 votes

Atatürkçülük; esasları Atatürk tarafından belirlenen siyasal, hukuksal, toplumsal ve ekonomik alandaki devrimleri bir düşünce sistemi olarak öğrenmek, benimsemek ve devam ettirmektir.
Atatürkçülük; Türk toplumunun ihtiyaçlarından ve tarihi gerçeklerinden doğmuş, temelinde Türk tarihi ve kültürü olan milli bir düşünce sistemidir.

Atatürkçülük; 20. yüzyılın yüz akı, ulusal direnişlerin temelindeki 'Tam Bağımsızlık' harcıdır.
Atatürkçülük; siyasal, kültürel, ekonomik, adli, askeri vb.alanlarda tam bağımsızlığın savunucusudur.
Atatürkçülük; sömürge durumuna düşmüş mazlum ulusların kurtuluş reçetesidir.
Atatürkçülük; emperyalizme, vurgunculara ve çıkarcılara karşı mücadele etmektir.
Atatürkçülük; hür düşünce ile insan onurunu temel aldığı için hümanizme dayalı bir Türk rönesansıdır.
Atatürkçülük; milli kimliği koruyarak, çağdaş uygarlığa ulaşma çabasının bayraklaşmış adıdır.
Atatürkçülük; yurdunu ve ulusunu canından çok sevmektir.
Atatürkçülük; lokomotifi ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik olan, demokrasi rayları üzerinde, çağdaş uygarlık istasyonuna güvenle ilerleyen bir yolcu trenidir.'
Atatürkçülük; çağdaş dünya ölçülerine göre mutlu bir Türk ulusu yaratmaktır.
Atatürkçü düşüncenin temeli; akla, bilime, insan sevgisine ve laik esaslara dayanır. Atatürk, akıl ve bilimle ilgili:"Hayatta en hakiki murşit bilimdir." demiştir.
Atatürkçülük; taklitçi değildir. Esaslarının hazırlanmasında ve kabul edilmesinde dış baskı ve zorlama olmamıştır.
Atatürkçülük; İnsan hak ve özgürlüklerinin savunucusudur. Toplumda uğraş alanı farklılığı ile beraber sınıf farkını kaldırarak, her alanda eşitliğin savunucusudur..
Atatürkçü düşünce sisteminde, iç ve dış politikamızın temel ilkesi 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözü ile özetlenmiştir. Atatürk, bu vecizeyi şöyle açıklamıştı: Bütün beşeri âlem bir insan vücuduna benzer. Bir insanın parmağındaki acıdan bütün vücudu nasıl etkilenirse, dünya milletleri arasındaki herhangi bir huzursuzluktan da, diğer milletler huzursuz olacaktır".
Atatürkçülük; fertlerin inanç özgürlüklerini anayasal güvence altına alarak, din ve vicdan hürriyetini sağlar.
Atatürkçülük; milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasını ve sürdürülmesini hedefler.
Atatürkçülük; milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı; çağın ihtiyaçlarına uygun siyasal ve sosyal kurumlar oluşturmayı; demokratik ve laik kurallar içinde Türk milletinin rahat ve mutlu bir yaşam sürmesini amaçlar.
Atatürkçülük; çeşitli olayların akıl ve bilim yoluyla değerlendirilmesi ve tarih bilinciyle yorumlanmasıdır.
Atatürkçülük; Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatma ve yükseltme bilincidir; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin, özgür ve bağımsız bir yurttaş olarak yaşamanın güvencesidir..
Atatürkçülük; Türk devriminin sistemleştirilmiş fikir gücü ve geleceğe bakan yönüyle ülküsüdür. Her alanda kurtuluşun, uygarca yaşamanın, adam olmanın, yücelmenin hızı ve kaynağıdır.
Atatürkçülük; çalışmaktır, zorlu savaşlara, çetin işlere, alışmaktır, kavgaların, öfkelerin üstünde, barışmaktır. Atatürkçülük: akıl ve bilimin ışığında belirlenmiş gerçeklere dayalı bir yaşam felsefesidir.
Atatürkçülük; her Türk'ün yaşam sigortasıdır. Bu nedenle Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı amaç edinmiş Türk Milleti Atatürkçü Düşünce Sistemini benimsemiş, bu sistemi yaşatmaya ve yüceltmeye karar vermiştir. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türk ulusunun pusulası, yol haritası olmayı sürdürecektir.
Ömürlü Aksoy

Ögeyi Oylayın
(5 oy)

Yorum yapın