Haberler - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber
Doç. Dr. Sadık KARTAL

Doç. Dr. Sadık KARTAL

2014 Mart'ın da yayımlanan Kanun'la ortaöğretim ve yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğindeki dershanelerin 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren faaliyetlerinin sonlandırılacağı hükme bağlanmıştı. Biz de âcizane olarak bu kapatılmanın arifesinde çorbada tuzumuz olsun misali netice itibarıyla hayırlı bir iş yapılmakta hevesiyle Dershaneme Dokunun Lütfen!(Radikal İki 01.12.2013) adlı bir yazı yazmıştık. Hevesimiz kursağımızda kaldı ve kanunun yayımına müteakip CHP'li bazı vekiller düzenlemenin Anayasa' ya aykırılığı iddiasıyla yüce mahkemenin yolunu tuttular. Dershanelerin kapatılmaması konusunda Anayasa Mahkemesi (AYM) dava dilekçesini haklı bularak yola devam dedi. Bize ikinci yazı düştü ve ismi de Dershaneme Dokunmayın Lütfen! oldu İptal davasında ve AYM kararında ele alınan eğitimle ilgili düşüncelerin kabul görmüş eğitim ilkelerine göre kritize edilmesi temel çıkış noktamız oldu.
İptal talebinde ".....rekabete dayalı eğitim sisteminde öğrencilerin eğitimleri ve gelişimleri için okul dışında çözüm aramak zorunda kaldıkları ve dershaneler sayesinde bu eksikliklerini kapatmaya çalıştıkları, dershanelerin kapatılmasının getireceği zararın yararından fazla olduğu ........" belirtiliyor.

Eğitimin sürekli bir ihtiyaç olarak önümüze konulduğunu belirten Ivan Illich'in yıllar önceki düşünceleri günümüzde ivme kazanarak şiddetini arttırıyor.

Öğrenim hayatımın en zevkli eğitim kademesi ilkokullu yıllarımdı. Eğitime şimdiki kadar büyük anlam/ beklenti yüklenmemişti.

Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat insanı iyileştirmenin eğitim ve deneyimle gerçekleşeceğini binlerce yıl önce ifade etmiş.

Sonradan söyleyeceğimizi peşinen söyleyelim ki dershanelerin sınav kazandırdığı konusunda elimizde bilimsel bir veri yok.

Andımızın kaldırılması demokratikleşme açısından son derece önemli ve olumlu bir adım olarak görülmesi fotoğrafın tümünü görmemek anlamına gelir.