Haberler - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber

İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirdiği Burdur'da, Büyük Ortadoğu Projesi'nin hayata geçirilmek istendiğini savundu. Amerika'nın Eski Dışişleri Bakanı Kondoliza Rays'ın "Ortadoğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek" dediğini söyleyen Kocasakal, "Anayasa değişikliğiyle tek bir kişi üzerinden Türkiye'yi teslim almak amaçlanıyor. Küresel bir plan deşifre oluyor" dedi.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, ÜniAK Topluluğunun davetlisi olarak katıldığı konferansta 16 Nisan'da referandumu yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı. Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, önceki dönem Ak Parti Milletvekillerinden Mehmet Alp, Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte ve Ak Partililer katıldı. Konfaransta yeni sistemle birlikte siyasi ve ekonomik istikrarın güçleneceğini söyleyen Aslan, vesayet odaklarının da ortadan kaldırılacağını vurguladı.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Köy Hizmetleri tarafından Kökez'de ihale ile yaptırılan menfezin dolgu malzemesi göçtü. Köy Hizmetleri ekipleri kullanılan toprağı alıp, yerine çakıl doldurarak, menfezi güçlendirdiler.

Yayınlandığı Kategori Manşet
Perşembe, 16 Mart 2017 15:43

Teknik Bilimler MYO Ankara gezisinde

MAKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Otomotiv Teknolojisi Programı kapsamında düzenlediği teknik gezide Ankara Polatlı ORS Rulman ve MAN Türkiye A.Ş. otobüs fabrikalarını ziyaret ettiği açıklandı;
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi programı öğrencileri ile Otomotiv Teknolojisi programı öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ ve Öğr. Gör. Fahrettin BOZ'un katıldığı teknik gezide üretiminin yaklaşık % 70'ini ihraç eden yaklaşık 2000 personelin istihdam edildiği ORS rulman fabrikasında rulman üretim süreçlerini, fabrika ortamını birebir gözlemle fırsatı buldu.

Yayınlandığı Kategori Manşet

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı, Anayasa Komisyonu Başkanvekili, Ak Parti Av. Reşat Petek, Burdur'a yapılacak olan Yeni Devlet Hastanesinin yeri için çalışmaları yakından takip ettiğini, arsa tahsisinin gerçekleştiğini yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu;

Yayınlandığı Kategori Manşet

Hollanda'da korkulan olmadı. İslam ve göçmen karşıtı söylemiyle tepki çeken, ırkçı siyasetçi Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi, anketlerde öngörülen sayıda milletvekilliği kazanamadı.

Yayınlandığı Kategori Köşe Yazıları
Perşembe, 16 Mart 2017 15:39

17 Mart 2017-Cuma-Burdur Gazetesi

17 Mart 2017-Cuma-Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv

TABLET TUZ VE KLOR (SODYUM HİPOKLORİT)
58 . P.EĞT.A.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

Yayınlandığı Kategori Resmi İlanlar

TC. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. Bölge Müdürlüğü
İHALE İLANI
ADI/BULUNDUĞU YER/İŞLETME SÜRESİ/MUHAMMEN BEDEL/GEÇİCİ TEMİNAT %10(TL)/İHALE TARİHİ VE SAATİ/İHALE DÖKÜMAN BEDELİ(TL)
Isparta Gölcük Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Girişi, Büyük Kır Lokantası ve konuk evi ile şartname ekinde yer alan Avan Projedeki yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi iş/Isparta Gölcük Tabit Parkı Isparta/ 5+24 YIL/98.389,00TL/Yıl/9.839,00TL/28.03.2017 Salı Günü Saat:14.00/100,00
1) Isparta Gölcük Tabiat Parkı Isparta Gölcük Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Girişi, Büyük Kır Lokantası ve konuk
evi ile şartname ekinde yer alan Avan Projedeki yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işi 28.03.2017
tarihinde Salı günü saat 14:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale
Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre "KAPALI TEKLİF USULÜ" ile yapılacaktır Ayrıca; 31/01/2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5577 sayılı Kanun
uygulanacaktır.
2) İhale Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 Bölge Müdürlüğü, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi No:13 Kat: 3 15100/BURDUR
adresindeki Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.
3) İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:
3.1- a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya
ilgili kurumdan alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi
Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması
halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
3.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak
girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
3.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Ek örnek formlar Ek-3).
3.4- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir
Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi'nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara
göre temin edecekleri belgeyi vermek.
4) Bu iş için (5.000.000,00TL) Beşmilyon Türk Lirası kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka
veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim
olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri
sağlanabilir.) (Ek-5)
5) İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 250,000,00 TL'e (İkiyüzellibin Türk Lirası) ve üzerinde olduğuna
dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli
kabul edilecektir
6) Tüzel kişi istekli veya ortak girişimlerdeki tüzel kişi ortakların; ihale ilan tarihinden sonra kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi
Odasından alınmış Ortaklık Durum Belgesi'ni vermek
7) İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetler; Her türlü konaklama tesisi işletmeciliği (otel, pansiyon, apart,
kamp alanı vb.), A Tipi, B Tipi ve C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği, Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliği, Mola Noktası işletmeciliği,
Restoran, Kafeterya, Büfe ile her türlü yiyecek ve/veya içecek satış ünitesi işletmeciliğidir.
Ayrıca, kompleks halindeki işletmecilik faaliyeti içerisinde yiyecek ve içecek satışı yapan işletmeler.
Her türlü yiyecek ve/veya içecek satış ünitesi işletmeleri ile kompleks halindeki işletmecilik faaliyeti içerisinde yiyecek ve içecek
satışı yapan işletmelerin; ilgili kurum, kuruluşlardan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yiyecek ve içecek satışının
belirtilmiş olması şartı aranır.
İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek,
a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait en son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda
ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Sözleşme örneklerinin sunulması iş deneyimi olarak kabul edilmeyecektir.) (Bir sözleşme
kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)
b) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatı.(aslı veya
noter onaylı örneği) Deneyim süresi, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre olarak hesaplanır.
c) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatı (asıl veya noter onaylı), ruhsat sahibi ile
istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). İsteklinin tüzel
kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
d) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
8) İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki
esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.6) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini/beyanı vermek.
9) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza
Beyannamesi vermek
10) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun (Ek-1) ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin
taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.) (İhale üzerinde kalan istekli tarafından
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya
vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
11) İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde Vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.
(Ortak girişim olması halinde her ortak için belge vermek)
12) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge
vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
13) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya borcunun
bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı belge vermek)
14) İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve
eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının (CD içerisinde yer alan tüm bilgilerin çıktılarının alınarak
her sayfasının imzalanması gerekir.) her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her
bir ortak tarafından imzalanması.)
15) İhale dokümanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 83
32200/ISPARTA adresindeki ücretsiz olarak görülebilir. İşin adı belirtilmek sureti ile tablodaki belirtilen İhale doküman bedelinin
Isparta Döner Sermaye İşletme Hesabına yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde ayni adresten temin edilebilir. Bu ihaleye
teklif verecek olanların, İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli
tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif
dosyasına konulacaktır.
16) İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'ü TL tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli
banka teminat mektubu vermek.Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından
işin adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı Isparta Döner Sermaye İşletme Hesabına (Zıraat Bankası Isparta Şubesi TR
190001000132573617015001 IBAN no) yatırılması zorunludur.
17) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Ek-2) (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
(Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından imzalanması.)
18) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir.
İLAN OLUNUR.

Yayınlandığı Kategori Resmi İlanlar
Perşembe, 16 Mart 2017 10:27

İstanbul’a en az Burdur göç vermiş

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce insana kapılarını açan metro şehir İstanbul, en az Burdur’dan göç almış. 14 Milyon 650 Bin nüfuslu şehirde yalnızca 5 Bin 730 Burdurlu yaşıyor.

Yayınlandığı Kategori Manşet