Tarihe göre süzülmüş ögeler: Cumartesi, 03 Ağustos 2019 - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber
Cumartesi, 03 Ağustos 2019 15:10

Salda Gölü’nün doğal hali korunacak

Burdur Valiliği’nden Salda Gölü hakkında basın bülteni yayınlanarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilerek, aynı yaklaşımla, Göl ve çevresinin doğal ve orijinal hali korunarak buraya gelen ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, içinde doğal malzeme kullanılarak oluşturulacak mekanların yer alacağı Millet Bahçesi yapımı ile Salda Gölü çevre şartları çok daha iyi bir seviyeye ulaşacağı belirtilerek yıllardır hiçbir tedbir alınmadan, imara aykırı ve düzensiz yapılaşmaya, çevre kirliliğine, adeta yok olmaya bırakılmış olan Göl ve çevresinin alınan bu tedbirlerle ve planlanan çalışmalarla daha kötü şartlara doğru ilerlemekten kurtarıldığı vurgulandı;

 

 İlimizin en değerli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü ve çevresi 1989 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Göl ve çevresinde son birkaç yıl içinde yaşanmakta olan turizm hareketliliği dolayısıyla bazı tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması gerektiği Valiliğimiz tarafından değerlendirilmiş ve 2018 yılı içinde Çevre ve Şehircilik  Bakanlığımıza  başvurularak öncelikle Göl ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı süreci başlatılmıştır. Bundaki amaç, Göl çevresindeki düzensiz alan kullanımlarını önlemek, imar mevzuatına aykırı uygulamaları engellemek ve bu alanı doğal yapısı ile korumaktır.

2018 yılı İçinde, Gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araçların belli bir hattın ötesine geçerek kıyıya ulaşmalarını önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kurulmuştur. Böylece Göle ilişkin ilk önemli tedbir alınmıştır. 

Yine 2018 yılı içinde, Beyaz Adalar bölgesinde izinsiz olarak kurulmuş olan her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar ilgili mevzuat çerçevesinde alandan kaldırılmıştır.

İl Özel İdaresi imkanlarıyla Beyaz Adalar Bölgesine ulaşımı sağlayan yol parke taşı ile kaplanarak ulaşım standardı yükseltilmiştir.

2019 yılında ise Salda Gölü ve çevresi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilmiştir. Ülkemizde bulunan 18 ÖÇK alanından biri olan bu bölgede korunan alan, bu kararla birlikte 4.400 hektardan 29 bin 500 hektara yükselmiştir. Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Birincisi, ÖÇK ilan edilen alanın içerisinde yer alan Doğal Sit statüsü eskisi gibi devam etmektedir. İkinci husus ise, ÖÇK Alanının Doğal Sit Alanına göre doğal alanlar üzerinde daha hafif bir koruma sistemi oluşturduğu şeklindeki iddiadır. Böyle bir derecelendirme doğru olmadığı gibi her İki koruma statüsü birbirini tamamlayan ve destekleyen niteliktedir. Zira, Ülkemizin en özel ve nitelikli doğal alanlarının ÖÇK kapsamında olduğu görülmektedir.

2019 yılında da Valiliğimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çok yakın bir koordinasyon içinde 2018 yılında olduğu gibi öncelikle Salda Gölü ve çevresinin korunması, temiz ve doğal haliyle gelecek kuşaklara miras bırakılması amacıyla çalışmalara hızla devam edilmiştir. Bölgede gelişen turizm ve ziyaretçi sayısında artış beklentisi, yürütülen çalışmalarda, bu yoğunluğun Göl ve çevresine zarar vermesinin önlenmesi ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesinin hedeflenmesini birinci planda tutmuştur. Doğal yapının korunması, izlenen yöntem ve yapılan çalışmalarda hep birinci öncelik olmuştur. Turizmin, Salda Gölü çevre değerlerini gözeten bir anlayışla geliştirilmesi temel amaç edinilmiştir. Hatırlanacağı üzere 2018 yılında bu alanda düzenlenmek istenilen festival taleplerine Valiliğimizce olumsuz cevap verilmiştir.

Bu yaklaşım doğrultusunda Valiliğimiz tarafından 2019 yılı İçinde;

Göl çevresinde İl Özel İdaremizin sorumluluk bölgesinde, düzenli olarak temizlik ve çöp toplama, taşıma çalışması yürütülmektedir. Önceki yıllarla kıyaslandığında bu bölgede çevre koşullarının ulaştığı olumlu düzey açıkça görülmektedir.

Göl suyunun düzenli şekilde analiz sonuçları yakından takip edilmekte ve suyun temizlik düzeyini gösteren verilerin son derece memnuniyet verici olduğu görülmektedir.

Göl çevresinde yönlendirme ve uyarı levhalarıyla ziyaretçilere kolaylık sağlanmaktadır. 

Yaz sezonu öncesinde, Beyaz Adalar Bölgesinde İl Özel İdaremiz bütçe imkanlarını kullanarak gelen ziyaretçilerin kaliteli ve nezih ortamlarda hizmet alabilmeleri amacıyla doğal malzemeler kullanılarak oluşturulan günübirlik ünitelerde (kafeterya ve büfe, duş ve giyinme-soyunma kabini) hizmet sunulmaya başlanmış, ayrıca düzenli bir otopark sistemi oluşturulmuştur. Alınan bu önlemlerle, 2019 yılında şu ana kadar 600 bini bulan ziyaretçiye düzenli şekilde hizmet verilebilmiştir.

Yürütülen bu çalışmaların yanı sıra, Göl çevresinde imara aykırı yapılaşmaya izin verilmemiştir. Valiliğimiz tarafından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Sürekli Denetim Ekiplerince devamlı surette kontrol ve denetim gerçekleştirilmiş, bu kapsamda gerekli idari ve adli işlemler yapılmıştır. Ayrıca, hazine arazileri üzerindeki tahsis amacı dışındaki kullanımlara son verilmiştir.

Göl ve çevresinin doğal yapısının korunmasına yönelik olarak yürütülen bir başka önemli çalışma da bu bölgede bulunan Tabiat Parkı alanının genişletilmesidir.  Valiliğimizin girişimi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 12 hektarlık Tabiat Parkı alanı 57 hektara çıkarılmıştır. Bu suretle, Göl çevresinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sınırlandırılmış bir alanda temiz çevre ilkesiyle işletilen alanın ölçeği 5 kat artırılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından projelendirilerek, aynı yaklaşımla, Göl ve çevresinin doğal ve orijinal hali korunarak buraya gelen ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, içinde doğal malzeme kullanılarak oluşturulacak mekanların yer alacağı Millet Bahçesi yapımı ile Salda Gölü çevre şartları çok daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Yıllardır hiçbir tedbir alınmadan, imara aykırı ve düzensiz yapılaşmaya, çevre kirliliğine, adeta yok olmaya bırakılmış olan Göl ve çevresi alınan bu tedbirlerle ve planlanan çalışmalarla daha kötü şartlara doğru ilerlemekten kurtarılmıştır.

Valiliğimiz, başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere Milletvekillerimiz ve ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile sağlanan işbirliği içinde Salda Gölü ile ilgili bütün süreçleri yakından takip etmekte ve Burdur ekonomisinin önemli bir unsuru haline gelen turizmden Salda Gölü ve çevresinin en iyi şekilde pay almasını sağlayacak şekilde ve sürdürülebilir çevre anlayışıyla bu konudaki her türlü tedbiri alarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in, düzenlenen öğle yemeğinde Yıldız Silah Sanayi Personeli ile araya gelerek, onların şikayetlerini ve taleplerini dinlemesine ilişkin açıklama yapıldı; 

Yıldız Silah Sanayi’de düzenlenen öğle yemeğinde konuşma yapan Başkan Ercengiz, geçmiş dönemde yapılan yatırımlardan bahsederek, yeni dönemde yapılması planlanan yeni projeler hakkında da bilgi verdi. 

BİZ BU KENTİN POLEMİKLERİNDEN BIKTIK

31 Mart yerel seçimlerin ardından devam eden siyasi çatışmalara ve kendisine yönelik sözlü saldırılara artık cevap vermeyeceğini belirten Başkan Ercengiz, “Biz bu kentin polemiklerinden bıktık arkadaşlar. Biz artık her şeye cevap vermiyoruz. Biz cevaplarımızı yasa karşısında, hukuk karşısında ve sandıkta veriyoruz. 31 Mart’ta vatandaşımız bizim yerimize cevabını verdi.  Vatandaşımız ciddi bir oy farkıyla,  bir 5 yıl bu kenti yönetme hakkını naçizane bizlere teslim etti. Bizlerin görevi, sizlerden aldığımız güç ve yetki ile kaynakları en iyi şekilde kullanma zorunluluğu.  Görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Elbette şehrimizin eksiği vardır, çoktur. Ama bunları,  zaman içersinde hep birlikte gidereceğiz. Bizim temel görevimiz çeşmeden suyu akıtmak, vatandaşımızın çöpünü toplamak, yolunda eksik varsa yolunu yapmak, kaldırımlarını yapmak, park bahçeleri donanımlı olarak düzenlemek. Özgürce yaşanabilir bir kent yaratmak. Bizlerin temek görevi bu. İstihdam devletin görevi.” Dedi.

 

Yayınlandığı Kategori Manşet

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019” sonuçları hakkında açıklama yapıldı;

Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralamasında geçtiğimiz yıl 24. sırada yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bu yıl 20. sıraya yükseldi. Hem vakıf hem de devlet üniversiteleri arasındaki genel memnuniyet düzeyi ise 48. sıradan 40. sıraya yükseldi. MAKÜ, “Öğrenciler İçin Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu” sıralamasında yakaladığı ivme ile 40. sıraya yükselirken “Öğrenim Deneyimi ve Tatminkarlığı” sıralamasında 46. sıradan 38. sıraya yükseldi. Son yıllarda yaptığı yönetimsel değişiklikler ile üniversitenin yönetim anlayışını yeniden şekillendiren MAKÜ, “Öğrencilerin Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasındaki yerini yükselterek 16. sıraya yerleşti. Yine yaptığı yatırımlar ile bölgenin en büyük kütüphanesi olan Prof. Dr. İlhan Varank kütüphanesini öğrenci ve akademisyenlerle buluşturan MAKÜ, “Öğrenme İmkan ve Kaynakların Zenginliği” sıralamasındaki yerini 71’den 61’e yükseltmeyi başardı.

Herhangi bir kurum ya da kişinin finansal desteği olmadan yapılan araştırmanın ilki 2016 yılında yapılmıştı. 2019 yılı araştırmasında 123’ü devlet ve 65’i vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 binden fazla üniversite öğrencisiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler Üniversite Araştırma Laboratuvarı yetkililerince analiz edildi. Elde edilen sonuçlarda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi başarı sıralamalarını önemli oranda artırdı.

MAKÜ, 123 devlet üniversitesinin yer aldığı genel sıralamada 2016 yılında 51. sırada yer almaktayken, 2017 yılında 41. sıraya yükselmiş, 2018 yılında önemli bir başarıya imza atarak 24. sıraya kadar yükselmişti. 2019 yılında ise 20. sıraya yükselerek başarısını devam ettirdi. 2006 yılında kurulan MAKÜ’ye dair Genel Memnuniyet Düzeyi her geçen yıl büyük bir ivme kazanarak artmaktadır.  

Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı Memnuniyet Sıralaması

Temel olarak derslerin ve içeriklerinin, öğretim elemanlarının ilgisinin, sınavların geçerliğinin, öğrenci odaklı iklimin, sınıflardaki öğretme, yöntem ve yaklaşımların tatminkârlığının ölçüldüğü bu kategoride 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında en yüksek puan ve düzeye sahip üniversite yine Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi oldu. MAKÜ bu sıralamada bir yılda 46. sıradan 38. sıraya yükseldi.

Üniversiteler olarak, temel amacın öğrenci odaklı bir eğitim sağlamak ve öğrencilerin üniversitelerindeki öğrenim sürecinden memnun olması dikkate alındığında, MAKÜ’nün bu kategoride gösterdiği kayda değer yükseliş, MAKÜ’nün bir eğitim- öğretim kurumu olarak görevini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Öğrenciler için Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu Sıralaması

Yerleşke ortamının çekiciliği, sosyal tesisler, yurt imkânları ve kalitesi, ulaşım rahatlığı, güvenlik, fiziki mekânların estetik ve kullanışlılığı, yerleşkenin konumlandığı çevreye ilişkin öğrenci memnuniyetinin ele alındığı bu kategoride Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversites 188 devlet üniversitesi arasında 40. sırada ve 83 puanla A sınıfı bir üniversite kategorisinde yer almaktadır.

Akademik Destek ve İlgiden Memnuniyet

Öğretim elemanları ve danışmanlara ulaşılabilirlik, öğrenme güçlüğü durumlarında yardım bulabilme, öğrencinin akademik soru ve sorunlarına duyarlılığa ilişkin öğrenci memnuniyetinin belirlenmeye çalışıldığı bu kategoride MAKÜ 2016 yılında 92. sırada yer alırken, 2017 yılında 68. sıraya yükselmiş ve 2018 yılında yine ciddi bir atılım göstererek 52. sıraya yükselmiştir. 2019 rakamlarına bakıldığında ise bu başarıyı korumuştur.

Öğrenci memnuniyetine dayalı bu geri bildirim, öğretim üyelerinin öğrencilerle yakın, doyurucu ve erişilebilir bir ilişki kurduğunu belirtmektedir ve MAKÜ ailesinin akademik açıdan öğrenci merkezli yaklaşımlarının da somut olarak karşılık bulduğunu ve memnuniyet yarattığını ortaya koymaktadır. 

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet

Öğrenci işleri, sınav programları, akademik takvim, yönetime katılım, yöneticilere erişim, yönetsel işleyişin etkililiği ve duyarlılığına ilişkin öğrenci memnuniyetine dayalı bir değerlendirmenin esas alındığı bu kategori MAKÜ’nün A kategorisinde, en üst sırada olduğu ve en başarılı olduğu kategoridir. MAKÜ, 2016 yılında 55. sırada yer aldığı sıralamada, 2017 yılında 25. sıraya yükselmiş ve 2018 yılında Türkiye’de Kurumun Yönetim ve İşleyişinden en yüksek memnuniyet duyulan 20. Devlet Üniversitesi olarak çok büyük bir başarıya imza atmıştır.  MAKÜ öğrencilerinin kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyetine gerekli özeni göstermiş ve bu sayı 2019 yılında 16. sıraya yükselmiştir.

Söz konusu bu memnuniyet düzeyi, öğrencilerin bir bütün olarak Kurumsal İşleyişe dair memnuniyetinin geri bildirimi olarak aynı zamanda, Kurumsal Yönetimin başarısını da ortaya koymakta ve gerçekleştirilen akademik çalışmaların öğrenciler düzeyinde olumlu ve memnuniyet verici düzeyde bulunduğuna dair çok önemli bir geri bildirimdir.  MAKÜ olarak, son 3 yılda her kategoride gösterilen memnuniyete dayalı ilerleme, özellikle yönetim anlayışının doğru ve yerinde bir biçimde inşa edildiğini de göstermektedir. A kategorisinde bir memnuniyet, aynı şekilde A kategorisinde bir Yönetim ve İşleyiş ile mümkündür ve memnuniyet değerleri MAKÜ’de bu düşüncenin işler hale geldiği fikrini desteklemektedir. 

Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliğinden Duyulan Memnuniyet

Kütüphane, araştırma kaynakları, laboratuvarlar, merkezler, özel çalışma alanları, akademik destek birimlerine dair memnuniyet düzeyinin dikkate alındığı bu ölçütte, MAKÜ, 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında 2. sırada yer almaktadır.  MAKÜ; 2016 yılında 93. sırada yer almaktayken, 2017 yılında 76. sıraya yükselmiş, 2018 yılında ise 71. sıraya yükselerek son 2 yılda 22 sıra birden ilerleme kaydetmiştir. 2019 verilerine bakıldığında ise MAKÜ, 71. sıradan 61. sıraya yükselerek memnuniyet derecesini 10 sıra daha artırmıştır.

MAKÜ’nün bu kategoride görece daha alt sıralarda yer almasına rağmen, son yıllarda Üniversitemizin Akademik Altyapı ve Fiziki olanakların gelişmesi yolunda gerçekleştirdiği önemli çalışmalar neticelendiği ve yerleşkedeki İnşaatlar tamamlandığı zaman söz konusu memnuniyet düzeyinin artacağı düşünülmekte ve bu alanda elde edilen bu geri bildirim alanlarına özellikle eğilerek öğrencilerin daha zengin araştırma olanaklarına erişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Vali Hasan Şıldak, Yeşilova’nın Sazak ve Yarışlı Köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştuğu açıklandı;

 

Açıklamada Vali Şıldak’ın ayrıca Sazak Köyünde Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Efek ve Kayan Ailelerine ziyarette bulunduğu bilgisi yer aldı;

Vali Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Yeşilova Sazak Köyünde yaşayan Şehit Süleyman Efek’in ve Şehit Seyhan Kayan’ın ailelerini ziyaret etti.  Vali Şıldak  ziyareti kapsamında Sazak Köyünde ve Yarışlı Köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek,  köy halkının isteklerini yerinde dinledi ve kendisine iletilen talepleri not alarak, çözüme kavuşturulması noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

Sazak Köyünde vatandaşla bir araya gelen Vali Hasan Şıldak yaptığı konuşmada, “Bütün köylerimizi ziyaret ediyoruz. Ama bugün Şehit Annemiz Fatma Efek hanımefendinin de bir daveti vardı. O vesile ile iki Şehit Ailemizide ziyaret etmiş olduk. Hemde siz vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulmuş olacağız.

Maksadımız köylerimizde vatandaşlarımızın yanında olmak, yanında olduğumuzu hissettirmek. Varsa ihtiyaç ve talepleri birebir dinlemek. Zaten muhtarlarımız kaymakamlarımıza, kaymakamlarımızda bizlere bunları intikal ettiriyor ve hizmetler bu şekilde, bir zincir içinde yürüyor. Ama böyle olunca daha muhabbetli bir ortam oluşuyor. Vatandaşlarımızı daha yakından tanıyoruz, siz de bizleri yakından tanımış oluyorsunuz. Hem ilk ağızdan bazı konular hakkında bilgilendirme yapmış oluyoruz. Hem de vatandaşlarımızı dinleyerek köylerimizin gelişmesine katkı vermekte bizim için bir fırsat olmuş oluyor” dedi.

Programı kapsamında Yarışlı Köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hasan Şıldak yaptığı konuşmada, “Bu şirin köyünüzü ziyaret ederek siz vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve tanışıp görüşmek, sohbet ortamında konuşmak istedik. Köyünüze gelerek varsa köyümüzün ihtiyaçları, taleplerinizi dinlemek istiyoruz.

Köyünüzün içinden geçen yol yeni yapıldı ve çokda güzel oldu. Hem ilçemize, hemde Yarışlı Köyünü Burdur Merkeze bağlayan yol olarak şanslısınız. Ancak bu yol hızlı trafik akışana tabi. Onun için dikkatli olalım” dedi.

Valimizin yaptığı konuşma sonrası iki köyde kurum müdürleri köyün istek ve talepleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Ziyaretlerde Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak’ın beraberinde Garnizon Komutanı P. Alb. Cenk Baburşah ve eşi, Yeşilova Kaymakamı Abdülhamit Karaca ve eşi, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ve kurum müdürleri yer aldı. 

Yayınlandığı Kategori Manşet
Cumartesi, 03 Ağustos 2019 15:10

Rus paraşütçü kurtarıldı

Çavdır’da dağlık araziye düşen Rus paraşütçüyü UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri’nin kurtardığı açıklandı;

Uluslararası Çameli  Açık ve Ulusal Türkiye Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Şampiyonası etkinlikleri için Denizli Çameli ilçesinden havalanan Rus sporcu, Çavdır sınırları içindeki dağlık araziye düştü.  UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yoğun arama kurtarma faaliyetleriyle düştüğü yerde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılıp, dağlık araziden güvenle taşınarak ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine nakli sağlandı ve tedavi altına alındı. Sporcunu sağlık durumu iyi. gerekli muayene, tetkik ve gözlemin ardından taburcu edildi.

Yayınlandığı Kategori Manşet
Cumartesi, 03 Ağustos 2019 15:10

Burdur Belediyesi Futbol Okulu başladı

Burdur Belediyesi Spor Okulu bünyesinde 2006-2012 doğumlular arası ücretsiz Futbol Okulu kursu çalışmalarına başlandığı açıklandı;

Burdur Belediyesi Spor Okulları bünyesinde ücretsiz olarak faaliyet gösterecek Futbol Kursu kayıtları büyük ilgi ile devam ediyor. Kayıtların hala devam ettiği Futbol Kursu dersleri başladı. Futbol Kurslarına 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 doğumlu öğrencilerin katılabileceği ve kayıt yaptıracak öğrencilerin Burdur Belediyesi Çözüm Masasına başvurmaları gerekiyor. Armağan İlci Mahallesi 75’inci Yıl Parkı Halı sahasında düzenlenecek antrenmanlar ise Pazartesi günü 09.00-10.30, Çarşamba günü 09.00-10.30, Cuma günü ise 09.00-10.30 saatleri arasında düzenlenecek.

 

Yayınlandığı Kategori Manşet
Cumartesi, 03 Ağustos 2019 15:10

Milli Eğitim Müdürü Bayram görevden alındı

İl Milli Eğitim Müdürü  Mahmut Bayram görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirildi.

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2014 yılında beri yürüten Mahmut Bayram’ın  görevden alınmasının ardından,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Emre Çay’ın bugün  göreve başlaması bekleniyor.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Emre Çay;

Kayseri/Pınarbaşı’nda doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kırıkkale’de, Lise öğrenimini ise Samsun/Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü´nden mezun oldu. “Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Sefaretnamesi´nden Türkçe Ders Kitaplarına Metin Aktarımı” tez konusu ile Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi alanında Onur Öğrencisi olarak Yüksek Lisansını tamamladı. Mesleğe 2007 yılında İstanbul-Bağcılar Sancaktepe İlköğretim Okulunda Türkçe Öğretmeni olarak başlayan ÇAY, 2012-2016 yıllarında Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulunda Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerini yaptıktan sonra Beylikdüzü Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulunda Okul Müdürü olarak görevini sürdürdü. 13 Kasım 2017 tarihinde Vize İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak atandı.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Burdur’da bulunan Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılması için 31 Temmuz’da TOKİ’nin ihale yapmasına  tepkiler dinmiyor. İhale öncesi İYİ Parti sosyal medya hesabından konu ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulunmuştu;

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göl olarak bilinen Salda Gölü’nün ihalesi, 31 Temmuz tarihinde yapılacak. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu ihaleye Mimarlar Odası Antalya Şubesi itiraz ederek, ihaleye katılmayı düşünen firmalara, ‘Katılmayın’ çağrısında bulunmuştu.

Salda Gölü’ne millet bahçesi yapımı için ihale yapılacka olmasına kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ederken, İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından konu ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda, ağaçların kesildiği İstanbul Beykoz ile Kardeniz’de Yeşil Yol Projesi ile Türkiye’nin oksijen depolarından biri olan Kaz Dağları’nda yapılacak altın madeni için ÇED raporuna aykırı olarak 195 bin ağacık kesilmesine de tepki gösterilerek Salda Gölü için “yedirmeyiz” denildi.

Kaynak Yeniçağ

Yayınlandığı Kategori Manşet
Cumartesi, 03 Ağustos 2019 15:10

Sahte paraları piyasaya süreceklerdi!

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle dolandırıcılar tarafından sahte para kullanılarak vatandaşların mağdur olmamaları için kararlılıkla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi;

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; Burdur İli Gölhisar İlçesi Uylupınar Köyü’nde H.Y. ve O.K. isimli şahısların piyasaya sahte para sürecekleri bilgisi alındı.

30 Temmuz 2019 günü Gölhisar İlçesi Uylupınar Köyü’nde H. Y. ve O.K. isimli şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde (50) Adet 100’lük sahte banknot ele geçirildi. Yapılan operasyonda H.Y. ve O.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen sahte banknotlara el konuldu. Yakalanan şüpheli H. Y. ve O.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlandığı Kategori Manşet
No Internet Connection