Tarihe göre süzülmüş ögeler: Cuma, 26 Temmuz 2019 - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber

2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran’da sona erdi. 16 Eylül’de ise tekrar ders başı yapılacak. 

 

Eğitim İş Burdur Şube Başkanı Erkan Putgül, 2018-2019 eğitim öğretim yılını gazetemize değerlendirdi. 2023 Vizyonu eğitimde beklentileri karşılamadığını belirterek ikili ve taşımalı, yeni ortaöğretim modelini ve sözleşmeli-ücretli öğretmenlik konularını ele aldı.  

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kademesinde (14-17) Türkiye’de okullaşma oranı %83,58. TÜİK verilerine göre Türkiye’de ortaokul kademesinde net okullaşma oranı %94,47. Yani 9-13 yaş grubundaki her 100 çocuktan 94,47’si ortaokula gitmekte. TÜİK verilerine göre Türkiye’de ilkokul kademesinde net okullaşma oranı %91,54. Yani 5-9 yaş grubundaki her 100 çocuktan 91,54’ü ilkokula gitmekte. 

İstatistiklere göre, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında belirgin düşüş yaşandı. 2013-2014 eğitim öğretim yılında okullaşma oranı ilkokullarda %99,57 iken, 2018’de bu oran %91,5’e düştü. Ortaokulda net okullaşma oranı 2017’de %95,7 iken 2018’de %94,5’e geriledi. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gelecek 3 yıla dair hedef ve yaklaşımlarını içeren ‘2023 Eğitim Vizyonu’’nun Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Bakanlık yerine Saray’da açıklandığını hatırlatan Eğitim İş Burdur Şube Başkanı Erkan Putgül, programın, eğitim alanında yılllardır izlenen politikalarda köklü bir değişikliğe gidilmeyeceğini, eğitimde yaşanan ticarileşme, özelliştirme ve dinselleştirme uygulamalarının hız kesmeden devam edeceğini ortaya koyduğunu söyledi. 

Sözleşmeli öğretmenin yerine kadrolu öğretmenin olması gerektiğini savunan Eğitim İş Budur Şube Başkanı Erkan Putgül, sözleşmeli öğretmen oranının 2016-2017’de %2.2 iken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında resmi kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlerin %4,4’nün sözleşmeli çalıştığını ifade etti.

Eğitim İş Burdur Şube Başkanı Erkan Putgül öğretmenliğe kabulde pedagojik frmasyon şartının kaldırılması ve MEB bünyeside verilecek olmasındaki amacın yeni bir yandaş kayırma formülü yaratıldığına dair kaygılara yol açtığını savunarak;

“Eğitim toprağa atılan tohum gibidir. Toprağa hangi tohumu atarsan o çıkar. Toprağa buğday atıp, nohut çıkmaz. Cumhuriyet halkı ve ülkesi için çalışan kuşakların tohumunu atmıştır. Eğitim bu kadar önemlidir. Ülkemiz üzerinde en çok konuşulan en çok belki de en fazla şikayet edilen alanların başında eğitim sistemimiz gelmektedir. Herkesi söz konusu alan üzerinde söyleyeceği sözleri olduğu gibi aynı zamanda burası bir şekilde hepimizi yakından ilgilendiren bir başka ifadeyle doğrudan doğruya içinde bulunduğumuz yeride ifade etmektedir. Şu aralar yaz tatili dönemi olmasına karşın liseye, üniversiteye geçiş sınavlarına girecek olan öğrencilerin hazırlıklarının sürdürüldüğü, bu sınavların açıklandığı bir dönem içerisindeyiz. Bu dönem üniversite aşamasında olsun, lise aşamasında olsun isterse ilköğretim anaokulları başlangıcında olsun öğrenci velileri ve çocuklarının geleceği açısından okul tercihlerinde bulunma zamanı. Velilerimiz bu dönemde çocukları için hummalı bir şekilde ders çalışmaktadırlar. Çünkü veliler açısından sorun çocuklarının en iyi biçimde geleceğe hazırlanabilmesini sağlayabilmek, bu uğurda ellerinden geldiği ölçüde en iyisini yapmayı amaçlamaktadırlar. Buna karşın her yıl bu alana harcanan para artarken üzerinde kafa yorulan, çaba harcanan alan olan eğitimin kalitesi malesef aynı düzeyde artmamaktadır. Hatta tam tersine bir önceki yılı aratır biçimde, geçmişe özlem duygularımızı kamçılamaktadır. Bu öylesine bir sorun ki her eğitim aşamasında farklı boyutlarla fakat katmerlenerek sürmektedir. Birde söz konusu duruma ülkenin milli eğitim politikası her yıl biraz daha farklı şekillerde değişen yaklaşımda eklendiğinde karşımıza kalitenin düştüğü buna karşın niceliğin daha fazla pirim yaptığı bir yapının egemenliği karşımıza çıkmaktadır.

2023 Vizyonu TBMM’de ortak akılla açıklanmalıydı

Bu yıl eğitimde 2023 vizyonu açıklandı. Bu vizyona baktığımız Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek 3 yıla dair hedef ve yaklaşımlarını içeren 2023 eğitim vizyonu Bakan Ziya Selçuk tarafından bakanlık yerine sarayda açıklandı. Program eğitim alanında yıllardır izlenen politikalarla köklü bir değişikliğe gidilmeyeceğini, eğitimde yaşanan ticarileşme, özelleştirme, dinselleştirme uygulamalarının hız kesmeden devam edeceğini ortaya koymaktadır. 2023 vizyonu okulların finansmanı başlığı altında özel sektör, sivil toplum işbirliğiyle eğitim kurumlarına finansman desteği sağlanacaktır. Okul aile birliği gelirleri yeni bir yapıya kavuşturulacaktır. Eğitime ve okullarımıza bağış yapacak kişilerin farklı miktar, tema yöntemle bağış yapabilmesi için il ve bakanlık düzeyinde yapı kurulacak. Mevzuatın erişim düzenlemeleri yapılacaktır denmektedir. Bu da eğitim finansmanın yine hayırseverlere ve velilere yükleneceğinin göstergesi olmaktadır. 

Özel eğitim kurumlarında haksız rekabetin ortamdan kaldırılması, özel eğitim kurumlarıyla işbirliğinin güçleneceğinin ifade edilmesi, özel okulların kamu kaynaklarıyla desteklenmesi politikalarının sürdürüleceği ortaya konmaktadır. 2023 vizyonunda öğretmenliğe kabulde uygulanan eğitim fakülteleri tarafından verilen pedogojik formasyon şartının kaldırılması ve milli eğitim bakanlığı bünyesinde verecek olması yeni bir yandaş kayırma formülü yaratıldığına dair gördüğümüz örneklerle bize şunu göstermektedir. Öğretmen, yönetici atamalarında olduğu gibi kayırmaları da beraberinde getireceğini göstermektedir. Öğretmenlik 2023 vizyon belgesinde yer alan öğretmenlik meslek kanunun hazırlanması çalışmalarına eğitimin paydaşlarından görüş alınmadan başlanmıştır. Cumhurbaşkanı, 2023 vizyonunun önemli kısımlarını milli eğitim bakanına bırakmayıp, kendisi açıklamayı tercih etmiştir. Öğretmen meslek kanunu içinde kurduğu kurulla sarayda bir toplantı düzenlenmiştir. Sarayda eğitim bilim kurulu bulunmaktadır ve bu kurulda özel sektör, sanayici, işletmeci gibi değişik mesleklerden insanlar bulunurken bu kurulda ve bir veya iki tane eğitimci bulunmaktadır. Baktığımızda bu kurulda geçmiş dönemde yandaş sendikanın genel başkanının kurula üye olduğunu da biz görmekteyiz. 

2023 vizyonunda öğretmenlerin mevcut iş güvencesinin korunmasının ortadan kaldırılacağının izlerini de görmekteyiz. Çünkü kadrolu öğretmen yerine vizyonda sözleşmeli öğretmenlik yazmaktadır. Milli Eğitim öğretmenlik meslek kanunu gibi bir kanunun öncelikle eğitimdeki paydaşlar noktasında bir çalışma yapılması ardından TBMM’de oluşacak ortak akılla çıkarılması zorunludur. Çünkü bu öğretmenlik mesleği açısından önemlidir.”dedi. 

Artan sorunlar çürüme içinde

İkili ve taşımalı eğitimin öğrencileri olumsuz etkilediğini söyleyen Eğitim İş Burdur Şube Başkanı Erkan Putgül; 

“2023 eğitim vizyonunda ikili eğitime son verme hedefi diğer programlarda olduğu gibi tekrar edilmiştir. Ancak bilindiği gibi  AKP iktidarında tekli eğitimli okullar bile tekli eğitime geçmiş okul binaları hem içeriden binalarla bölünmüş hem okul bahçeleri küçültülmüş eğitim sistemi işlevsiz hale getirildi. İkili eğitimin kaldırılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yetmemektedir. Çünkü milli eğitim bakanlığını milli eğitimlere ayrılan payı bunu ortadan kaldıracak gibi görünmemektedir. 

Taşımalı eğitime baktığımızda toplam 43 bin 405 okul, 12 bin 55 merkezi okula taşınmaktadır. Taşınan öğrencisi sayısı da 810 bin 35’tir. Bu taşımalıda bir sürü problem karşımıza çıkmaktadır. Küçük yaştaki çocukların ailelerinden ayrılması, beslenme problemleri, yolda geçen zaman ve bunun dışında ilköğretimde, ortaöğretimde yurt problemi bulunmaktadır. Öğrenciler devletin yurdu olmadığı için cemaat ve tarikatların yurtlarına gönderilmektedir. Bu da eğitim ve ülkemizin geleceği açısından da olumsuzdur. 

Eğitimde ciddi anlamda öğretmen açığı olmasına rağmen bakanlık 15 Temmuz’dan sonra kadrolu öğretmen atamasından vazgeçmiş, doğrudan torpil anlamına gelen sözlü sınava dayalı sözleşmeli öğretmenliği getirdi. Atamaların sözlü sınav sistemi ile yapılması ise sözlü sınav açısından utanç verici bir uygulama olmaya devam etmektedir. Çünkü yazılı sınavdan yüksek alan bir öğrenci mülakata girdiğinde düşük not verilebilmektedir.

Eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılamasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü girdi. Kanunda yapılan zorunlu eğitim çağı çocuklarının yaş düzenlemelesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 sistemi ile alt üst ettiği ettiği eğitim sisteminin en tartışmalı konusu okula başlama yaşı ile ilgili olarak yapılan bu düzenlemede ilkokulların birinci sınıfa kayıtlarının yapıldığı Eylül ayı itibariyle 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır şeklinde değişmiştir. 2012’de okula başlama yaşını 60 aya düşüren kanun teklifinin TBMM’ye sunulan genel gerekçesi; çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim öğretim etkinliklerinin kaliteli, verimli ve yüksek standartlarda sunulabilmesiydi. İlkokula kayıt yaşını 69 aya çıkaran ve TBMM’de kabul edilen kanun teklifi de aynı gerekçeye dayanmaktadır.”değerlendirmesi yaptı.

Hatice Dursun

Yayınlandığı Kategori Manşet
Cuma, 26 Temmuz 2019 14:53

Burdur Çayı temizlendi

Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları ile Çayboyu temizleme ve yıkama çalışmaları yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden başlayan ve Köprübaşı mevkiinden devam eden çay içerisinde, muhtemel yağmur suyu sorunlarının önüne geçmek ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. 

Çayboyu, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan katı atıklardan ve balçıklardan arındırılarak, çay içindeki suyun akışına engel olabilecek otlar iş makineleriyle temizlendi.

Yayınlandığı Kategori Manşet

27 Ağustos 2019 - Cumartesi - Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ateşli Sanatlar Çarşısı esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. 

 

Düzenlenen kahvaltıda Ateşli Sanatlar Çarşı Esnafıyla bir araya gelen Başkan Ercengiz’in, ilimizde ivme kazanan turizm sektörüne dikkat çekerek, yeni düzenlemelerle Ateşli Sanatlar Çarşısı’nın turizm açısından değerlendirilmesi konusundaki çalışmalarını aktardığı açıklandı;  

Başkan Ercengiz, kahvaltıda  önümüzdeki süreçlerde ayakları yere basan projelerle çalışmalarına devam edeceğine vurgu yaparak, “Burdur’umuzu çok fazla stres içersine sokmayan, yaşam şartlarını zorlamayan ama hepimizin de yavaş yavaş görmeye başladığı Lavanta ve Salda Gölü hikâyesinin, bir kent turizmi projesine döndürülmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Bu gün o yerli ve yabancı turistleri mutlaka Ateşli Sanatlar Çarşısı’na sokmamız gerekiyor. Burdur’da yapılan işleri göstermemiz ve Burdur ekonomisine katma değer sağlayacak çalışmaları yapmamız da gerekiyor. Önümüzdeki yıl için bir çalıştay düzenleyeceğiz. Burdur’umuza bu nakdi, bu kaynağı nasıl getirebiliriz, bunun oluruna bakacağız. Bizim derdimiz Burdur’u büyütmek, Burdur ekonomisini büyütmek. Tabi büyütmekten kastımız 8-10 katlı binalar yapmak değil. Bu kentin

Başkan Ercengiz, Son dönemlerde yayınlanan gelişmişlik endekslerine de dikkat çekerek, “Bu alanda da yavaş yavaş üst seviyelere çıkmaya başladık. Bunun farkındayız. Özellikle dışarıdan gelen misafirlerimizden kentimizin temizliği, yeşil alanlarının oransal olarak fazlalaşmış olması ve Burdur’da yerel anlamda dingin hayatın verdiği keyfin olumlu dönüşlerini alıyoruz. Bizler sizin emrinizdeyiz.  31 Mart’tan sonra, her zaman ifade ettiğim gibi kol kola girerek çalışma taraftarıyız. Seçildik bitti. Seçimden önceki olan biten her şey orada kaldı.  Bundan sonra kentimizi yönetenler ve kentimizin seçilmişleri ile bu memlekete ne kadar katkı koyabiliriz ona bakacağız. Seçim Dönemlerinde Arasta ile ilgili bir proje yapılacağını söylemiştim. Tabi bu projeleri hayata geçirmeden önce, sizlerle oturup fikir alışverişinde bulunacağız. Çünkü gönül rızası olmadan çıkılan hiçbir yol, bizi sonuca götürmez. Yapacağımız hiçbir yatırım, hiçbir değişiklik insanımızı mutlu etmez. Bunları da hep birlikte konuşacağız. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Ağlasun’da, 15 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza; Yazır Köyü mevkiinde, Havvanur Gökberber (15) kontrolündeki 32 HA 604 plakalı traktörün kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Dağlık alanda kontrolden çıkan traktör, 15 metrelik şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Havvanur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Havvanur’un cenazesi, Ağlasun Sakarca Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.  Havvanur’un doğum gününde toprağa verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Havvanur, köyün yol ayrımında beklemekte olan babasını almak üzere yola çıkmıştı.

Yayınlandığı Kategori Manşet
No Internet Connection