Manşet - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber
Perşembe, 31 Ocak 2019 15:09

Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2018

Türkiye dış ticaret istatistikleri için Özel Ticaret Sistemini uygulamaktadır. Dış ticaret istatistikleri, diğer ülkelerden Türkiye’nin istatistik bölgesine giren veya istatistik bölgesinden diğer ülkelere giden malları içerir ve bunlar şu şekildedir:

- gümrük kontrolü altında normal ihracat ve ithalat rejimi

- gümrük kontrolü altında dahilde ve hariçte işleme rejimi

- sınır ticareti

Kapsanan işlemler: Dış ticaret istatistiklerinde normal ihracat ve ithalat, dahilde veya hariçte işleme rejimi kapsamında ithal ve ihraç edilen mallar, sınır ticareti ve finansal kiralama yoluyla ithal edilen mallar kapsanmaktadır. Gümrük antrepoları, serbest bölgeler, gümrüksüz satış mağazaları Türkiye’nin gümrük sınırları dışı olarak kabul edilmektedir. Bu alanlarla 3. ülkeler arasında yapılan ticaret istatistikler içinde yer almamaktadır.

Kapsanmayan işlemler: Yolcu beraberi eşya (bavul ticareti), transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat, parasal altın ithalatı ve ihracatı, tamir bakım gören mallar, operasyonel (adi) kiralama ve 100 ABD Doları altındaki işlemler.

Coğrafi kapsam: Coğrafi kapsam, Gümrük sınırları ile örtüşmektedir. İstatistik bölgesi ise (serbest bölgeler ve antrepolar hariç olmak üzere) gümrük bölgesine eşittir.

Kaydedilmeyen faaliyetler: Bavul ticareti verileri kapsam dışıdır. Fakat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÜİK ödemeler dengesi için bavul ticareti hakkında tahminlerde bulunur, bunlar TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret rakamları içinde yer almamaktadır.

Veri kaynakları: Ana veri kaynağı gümrük beyannameleridir. Doğalgaz ve Kamunun yaptığı elektrik dış ticareti verileri  firmalardan alınmaktadır.

Toplanan Verinin Özellikleri: Toplanan temel istatistiksel değişkenler; mal akışı, referans dönemi, gümrük, ürün kodu, ülke, taşıma aracının milliyeti, taşıma şekli, gümrük rejimi, istatistiksel değer (ihracat FOB, ithalat CIF), net ağırlık (kg), tamamlayıcı birim (adet, metre, m², m³ vb), teslim şekli, ödeme şekli ve sözleşme kodudur. 

Ülke verilerinin dayanağı: İthalat için menşei ülke, ihracat için gideceği bilinen son ülke kullanılmaktadır.

Ocak -Haziran haber bülteni dönemlerinde cari yıla ve bir  önceki yıla ait veriler, Temmuz-Aralık haber bülteni dönemlerinde ise cari yıla ait veriler geçici olarak yayımlanmaktadır.

2018 Yılı Aralık Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel açıklamıştır:

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;

Ülkemizde ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat %28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Antalya’da ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 123,7 milyon dolar, ithalat azalarak 66,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Isparta’da ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 12,5 milyon dolar, ithalat artarak 4,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Burdur’da ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 13,4 milyon dolar, ithalat azalarak 1,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yayınlandığı Kategori Manşet
Page 2 of 2
No Internet Connection