Tarihe göre süzülmüş ögeler: Salı, 29 Ocak 2019 - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber

27 Ocak 2019 Pazar günü 04:41 sıralarında Kazancı Su Arıtma işletmesi Hırsızlık anları anbean şirket kameralarına yansıdı.

Soygunun ardından Kazancı Su Arıtma işletmesi sahibi Ufuk Kazancı, hırsızlığa ilişkin gazetemize açıklamada bulundu. Ufuk Kazancı, 27 Ocak 2019 Pazar günü işletmesinin kapalı olmasına rağmen saat 09.30 civarında çalışanı T.A. tarafından telefonla arandığını, aramada işyerine hırsız girdiğini ve para çekmecesindeki paraların yerinde olmadığını aktardı.

Gazetemize yaptığı açıklamada işyerinin Pazar günleri kapalı olduğunun altını çizen Kazancı, “Çalışan T.A.’ya o saatte niye dükkanı açıyorsun dedim. O da kendisinin açmadığını, kapının zaten açık olduğunu söyledi. Anahtarla açılan para çekmecesinde olan 1.240 TL’nin yerinde olmadığını belirtti. Bende hiçbir şeye dokunmaması uyarısında bulunarak, hemen işyerine geleceğimi söyledim” dedi.

Dakikalar içinde soygun!

“İşyerine gelmemin ardından hemen 112’yi arayarak, işyerimin soyulduğunu bildirdim. Sağolsun, polis ekipleri, Asayiş Şube ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekipleri hemen işyerimize gelerek incelemelerde bulundu” diyen ve yaklaşık olarak soygunun bir dakika 80 saniye civarı sürdüğünü belirten işletme sahibi Kazancı, “Kendi kameramız ve yakındaki esnaf arkadaşlarımızın kameralarından polis ekipleriyle olayı incelediğimizde, hırsızın kolayca işyerine girdiğini ve kısa sürede paranın yerini bularak soygunu gerçekleştirip kaçtığını gördük” bilgisi verdi.

Görüntülerde ve emniyet yetkililerinin hırsızın kapıyı açmada zorlanmadığının görünmesinin ardından, işyerine girenin anahtarı olabileceği düşüncesinin oluştuğunu belirten Ufuk Kazancı, “Çalışanım T.A., para çekmecesinin anahtarını, çekmecenin hemen yanındaki rafta bulunan sepetin içine koyduğunu söyledi. Görüntülerde, çekmecenin de zorlanmadan açıldığını gördük” değerlendirmesi yaptı.

Çalışanın eşi mahkemeye çıkarıldı!

Alınan bilgilere göre hırsızın, anahtarı alarak soygunu gerçekleştirdiği ve tekrar anahtarı aynı sepete koyduğu iddia edildi. İddialar arasında ayrıca, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü çalışan T.A.’nın eşi ifadesinin alınmasının ve bir takım gelişmelerin yaşanmasının ardından tutuklandığı yer alıyor. 29 Ocak 2018 Salı günü duruşmaya çıkarılan S.A.’nın hakkındaki iddialar yargılama sonrasında sonuçlanacak.

(Süleyman Taraşlı)

 

Yayınlandığı Kategori Manşet

30 Ocak 2019 - Çarşamba - Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv

Burdur’da yerüstü ve yeraltı suları nitrat kirliliğine karşı denetleniyor. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı, Suların Korunması amacıyla analiz işlemleri yapılıyor.

Yer altı, yer üstü suları ve topraklarda kirliliğe neden olan azot ve azot bileşiklerinin belirlenmesi, kontrolü ve kirliliğin önlenmesi amacıyla, Burdur’da 34 yerüstü, 20 yeraltı istasyon noktasında sular analiz ediliyor. Yer üstü suyu noktalarında her ay, yeraltı suyu noktalarında 3 ayda bir alınan numunelerle, Nitrat analizi yapılıyor. Nitrat kirliliğinde yer üstü sularında kirlilik oranı eşiği 15 mg, yeraltı sularında 50 mg olarak görülmekte. 

Yer altı sularında, nitrat kirliliği ölçümlerinde oran 25 miligramı geçince özel tedbirler alınıyor. Nitrat içeren gübrelerin fazlaca kullanıldığı, Çatağıl köyü ile Gölhisar’daki bir kaç bölgede, yeraltı sularında kirlilik tesbit edildiğinde, İl Gıda Tarım  ve Hayvancılık Müdürlülüğü bu köylerde, köylüleri toplayıp, kimyasal kirlenme hakkında bilinçlendirme çalışması yapıyor. Ayrıca gereksiz ve ihtiyaçtan fazla kullanılan Nitrat Gübrenin, ürün maliyeti açısından da kendilerine ek yük getirdiği uyarısı yapılıyor. 

Edindiğimiz bilgiye göre; halen ilimizde, yerüstü ve yeraltı sularında nitrat kirliliği konusunda sıkıntı bulunmuyor. İl genelinde yerüstü ve yer altı suları denetim ve kontrol altında. Ilimizde; yerüstü ve yeraltı sularında nitrat kirliliği açısından normalin üstünde bir kirlenme ve buna bağlı analiz sonuçlarına göre, özel tedbir alınıp çalışma gerektiren kirlilik yok. 

İl Müdürlüğünce yapılan, yerüstü ve yeraltı nitrat kirliliği analiz sonuçları, bakanlık bünyesinde değerlendirmeye alınıyor. Analiz sonuçlarının kamuoyuna açıklanması gibi bir uygulama yok.

  Ayrıca nitrat analizine ek olarak, Orto fosfat, Total Nitrojen ve Total Fosfor analizleri yapılıyor. Su numunelerinin analiz sonuçları Bakanlığın Nitrat İzleme Bilgi Sistemine (NİBİS) kaydediliyor.

Tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan yönetmelik, yer altı ve yer üstü sularında tarımsal kaynaklı kirliliğe neden olan azot ve azot bileşiklerinin belirlenmesi ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları kapsıyor.

Kirlenme, “Tarımsal kaynaklı azot bileşiklerinin insan sağlığına, canlı kaynaklara, su ürünlerine, su ekosistemlerine ve suyun diğer meşru kullanımlarına zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak suya boşaltımı veya karışması” olarak tanımlanıyor.

Tarımsal kaynaklı kirlilikten dolayı ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli tedbirler alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek tabii tatlı su göllerini, diğer tatlı su kaynaklarını, haliçler ve kıyı sularını etkileyen bölgeler ise “Nitrata Hassas Bölge” olarak tanımlandı.

Kirliliğin tespiti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından suyun ve toprağın fiziksel ve çevresel özellikleri ile azot bileşiklerinin su ve topraktaki miktarları dikkate alınarak;

 50 mg/l den fazla nitrat içeren ve önlem alınmadığı takdirde belirlenen sınır değerde nitrat içerebilecek olan tüm yer üstü ve yer altı sular,  Doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler, kıyı suları ve deniz sularının ötrofik olup olmadığı ya da 8 inci maddeye göre önlem alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelip gelmeyeceği tespit ediliyor.

Çiftçiler için iyi tarım uygulamaları kodunun uygulanmasının teşvik edilmesi amacıyla bir program dahilinde Bakanlıkça eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Nitrata hassas bölgelerde, belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi maksadıyla, Bakanlık tarafından her hassas bölgeye özgü eylem planları hazırlanacak. Eylem planlarının hazırlanmasında özellikle tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan azot yükleriyle ilgili mevcut bilimsel ve teknik veriler ile bölgedeki çevresel şartlar dikkate alınıyor. 

Yer üstü ve yer altı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat konsantrasyonu Bakanlıkça izleniyor.

Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat konsantrasyonunun izlenmesinde yer üstü suyu örnek alma istasyonlarında ayda bir kez, sel dönemlerinde ise daha sık; yer altı su kütlelerini temsil eden örnek alma istasyonlarında yılda dört kez yapılıyor. Nitrat konsantrasyonu 25 mg/l’nin altında bulunan ve nitrat içeriğini artırması olası herhangi bir yeni faktörün görülmemesi durumunda her sekiz yılda bir izleme programı tekrarlanıyor.

Tatlı suların, haliç ve kıyı sularının ötrofikasyon düzeyi her dört yılda bir gözden geçiriliyor.

Yönetmelik kapsamında yapılan analizlerde Kimyasal gübreler için Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği; Yer üstü ve yer altı sularında fiziko-kimyasal ve kimyasal parametreler için Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik, Çiftlik hayvanı gübreleri için Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik; Toprak analizleri için yürürlükteki mevzuatta tanımlanan metotlar kullanılıyor.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bayram Balban ve Çalışma ve İş Kurumu  (İŞKUR)  İl Müdürü Ramazan Erdim, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik’i makamında ziyaret etti.

 BUTSO basın danışmanlığından yayımlanan haberde, ziyarette yapılandırması bozulanlar için yeni müracaatların yanı sıra, ekonomik krizden etkilenen işverenlerin yararlanabileceği ve müracaatların İŞKUR’a yapılacağı “Kısa Çalışma Ödeneği”, İŞKUR tarafından uygulanan “Aktif İşgünü Programları”, “İş Başı Eğitim Programları”, “Meslek Edindirme Kursları”, “Sigorta Prim Teşvikleri” ve “Vergi Destekleri” hakkında bilgiler verildiği açıklandı. 

Teşvikler hakkında  da “İlave İstihdam Teşviki: (İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler ile damga ve gelir vergisi karşılanacaktır.) 

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki: (31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.)

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik: (İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.)

Engelli İstihdamı Teşviki: (Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı Hazinece karşılanmaktadır.)” konularında bilgiler aktarıldı. 

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip “Hükümetimizin sağladığı bu tür teşviklerden memnun olduğumuzu belirtiyor, sanayicilerimizin de bunlardan azami düzeyde faydalanacağını umuyoruz” dedi.

 

Yayınlandığı Kategori Manşet
Salı, 29 Ocak 2019 15:16

Kaçak avcılar Drone ile yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekiplerince, drone kullanılarak gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avcılar drone ile yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan bültende, DKMP Isparta Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekibi tarafından Eğirdir Gölü’nde drone destekli yapılan denetim esnasında yakalanan 4 kişiye yasal işlem uygulandığı açıklandı.

Usulsüz avcılığa yönelik ulaşımı zor noktalarda teknolojik donanım ve araçların desteği ile yapılan denetimlere ara vermeden devam edilecek.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde düzenlenen yemekte Pazar Esnaflarını ağırladığı açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada; Başkan Ercengiz, Pazar Esnafları ile bir araya geldiği yemekte Burdur Belediyesi’nin vatandaşı borçlandırmadan yaptığı beş yıllık faaliyet ve yatırımlarından söz etti.

Pazar Esnafları’nın taleplerini değerlendirerek Bedesten Çarşısı ile ilgili şikayetlerini dinleyen Başkan Ercengiz konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ Bugün uzay Çatı atlında yaşayan esnafın memnun olmadığını, alışveriş eden yurttaşın,  pazarcının,  manavın, üreticinin, tüketicinin hepsinin şikâyetçi olduğunu biliyoruz. Bugün Bedesten Çarşısının üzerindeki taşların hepsinin havada olduğunu da biliyoruz. Yapacağımız binalar insana hizmet etmeli. Eğer bir bina yapıldıysa, 10 sene kimse arkasına bakmamalı yıkılıyor mu? yıkılacak mı? diye. Başından düzgün yapılmalı.” dedi.

Pazar Esnafı’nın vatandaşa verdiği hizmet ve günümüz ekonomisindeki önemine de dikkat çeken Başkan Ercengiz,“ Sizlerin sayesinde tazeme meyveler sebzeler yiyoruz. Sizlerin sayesinde özellikle dar gelirli yurttaşlarımız, uygun fiyata kaliteli kıyafet bulabiliyor. Sizlerin katkılarıyla Bölgemizin en güzel pazarına sahibiz. Bu alanda üretime katkı veren, tüketimdeki vatandaşa bu kolaylığı gösteren sizlerin neticesinde öncelikle hepinize teşekkür ederiz. Belediye başkanlığına geldiğimiz günden beri,  yer işgali ücretlerine hiç zam yapmadık. Bunun sebebi sizler giderlerinizi ne kadar ucuza mal ederseniz, tüketiciye de o kadar ucuza satarsınız. Bizim derdimiz vatandaşa hizmet verebilmek. Salı Pazarımızda bir yoğunluk azalmasından bahsediyorsunuz. Haklısınız ama vatandaşımızın marketten alışveriş etmesinin önüne geçilmesinin yöntemi mahallinde hizmeti çoğaltmaktır. Vatandaşımıza hizmet noktasında biz sizlerle kol kolayız. Semt pazarlarından şikâyetçisiniz, pazar sayısı arttıkça sizin iş yükünüz artıyormuş gibi geliyor. Değerli arkadaşlar pazarlara sahip çıkın. Bakın bu pazarlar sizin olmazsa, zincir marketler meyve ve sebze reyonlarıyla sizin elinizden kesinlikle bu reyonları alacaklar. Bugün her köşe başında zincir marketlerin birer mağazası oldu. Her biri önüne iyi veya kötü birer tane manav tezgahı koyuyor. Sizler kapalı kasa kamyonetinizle 10 ton sebze getirebiliyorken,  o adamlar  bir defada bin ton malzemeyi alıp, Türkiye genelindeki tüm marketlerine dağıtıyorlar. Benim gönlümden geçen  semt pazarları sizin olsun. Vatandaşlarımıza taze meyveyi ve sebzeyi satan siz olun ve o sahibini bilmediğimiz marketler, Burdur’a değer katmayan o kurumlara  lütfen vatandaşımızı mahkum etmeyin. Biliyoruz, zorlanıyorsunuz ama bugün Armağan İlci Mahallemizdeki Pazar tuttu. Bir çoğunuzu  da orada tezgahlarının başında görüyorum. Bir ekmek kapısı daha açıldı diye seviniyorum.” Diye konuştu.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Salı Günleri Uzay Çatı etrafındaki park sorunu büyüyerek devam ediyor. Salı  Pazarının kurulduğu Uzay Çatı altı ve onun etrafındaki sokaklarda, Salı Günleri büyük sıkışıklık yaşanıyor.

Sıkışıklığın sebebi Salı Pazarı’na gelenlerin, araçlarını pazarın en yakın noktalarına park etmek istemeleri. Halbuki  Fidan Pazarı olarak bilinen geniş alan Salı günleri araç parkı için çok uygun ayrıca ücretsiz.

Son dönemde Salı günleri yaşanan park yeri sıkıntısı büyüyerek İstasyon önüne kadar ulaştı. Salı Pazarı etrafında park yeri bulamayanlar, İstasyon Park etrafındaki alanlarda, araçlarını sağlı sollu park ediyorlar.

Salı Pazarı etrafındaki park sorunun çözümü için pazara gelenlerin araçlarını daha uzaktaki uygun alanlara park etmeleri gerekiyor.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Burdur Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan kaldırım, refüj ve aydınlatma çalışmaları ile İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi güzelleştirildi.

Burdur Belediyesi tarafından yayımlanan haberde, Burdur Belediyesi’ne bağlı Fen işleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’ndeki 1’nci etap çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı, Çevre düzenlemeleri kapsamında, kaldırımların engelli yönetmeliğine uygun bir şekilde yeniden düzenlendiği, yeni aydınlatma grupları ile modern bir görünüme kavuşturulduğu açıklandı.

Aydınlatmalar suç oranını azaltıyor

Önceki yıllarda oluklar altı mevkisinde yapılan aydınlatma çalışmaları ile asayiş olaylarının ciddi boyutta azaldığına dikkat çeken Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Biz binalar yapmak yerine vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal alanlar inşa etmeye devam ediyoruz. Burdur Belediyesi olarak taviz vermediğimiz sosyal belediyecilik kavramımızdan yola çıkarak kentimizi güzelleştirmeye ve gönüllere girmeye devam ediyoruz.  İbrahim Zeki Burdurlu Caddemiz ilerleyen yıllarda kentimizin önemli ulaşım kanallarından biri olacak. Alt yapısını tamamladığımız caddemizin 1’inci etap çevre düzenlemesini de tamamladık. İlerleyen günlerde planlarımız dahilinde tüm etapları bitirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Engelli yönetmeliği standartlarında tamamlanan kaldırımlarımızda kentimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımız rahatlıkla faydalanacak. Bana göre, bir kentin görünümü için aydınlatma grupları çok önemli bir yer alıyor. Modern görünümüm yanı sıra karanlık alanları yok ederek, suç ve suça yönelik tüm imkanları kaldırıyor. Buna en büyük örnek Oluklaraltı mevkisidir. Bizler karanlık alanları yok ederek ferah, ışık dolu ve vatandaşımızın güvenle kullandığı caddeler oluşturmaya devam edeceğiz.

 

Yayınlandığı Kategori Manşet

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Burdur İl Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı arasında yürütülen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 01 Şubat 2019 ile 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında çalıştırılacak 30 kişinin seçimi 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da, Rektörlük Binası B Blokta bulunan Turuncu Salonda, noter huzurunda kura çekilerek yapıldı.

MAKÜ KİMER tarafından yayınlanan haberde, kura çekilişinde MAKÜ Genel Sekreteri Ali Nihat GÜNDÜZALP’in de yer aldığı açıklandı. Haberde ayrıca, “Çekilişin Burdur 2. Noteri Ali BAYKAL huzurunda yapıldığına dikkat çeken GÜNDÜZALP, çekilişe katılan kişilere hitaben “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi toplum yararı kapsamında çalıştırılacak kişilerin belirlenmesinde hassas davranmaktadır. Noter huzurunda olan çekilişlerimize sizler de tanık olacaksınız. Sizlerin işe ihtiyacınızın olduğu gibi üniversitemizin de çalışan insanlara ihtiyacı var. Toplum yararı kapsamında gerçekleşen bu çekilişle bizler eleman ihtiyacımızı karşılamış olurken sizlerin de istihdamına katkıda bulunmuş olacağız. Bugün merkez ve ilçelerimiz için çekilişler gerçekleştireceğiz. Çekilişten çıkan isimler asil aday olurken geri kalanlar yedek adaylar olarak kabul edilmektedir. Üniversitemiz ve sizin adınıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

30 kişinin belirleneceği kura çekimine toplam 165 kişi başvurdu. Merkez İstiklal Yerleşkesi başta olmak üzere Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu, Tefenni Meslek Yüksekokulu ve Bucak’ta bulunan mevcut okullarımızda çalıştırılacak 30 kişinin kura çekimi gerçekleştirilmiş oldu” bilgisi yer verildi.

Çalışma Yapılacak Yerler ve Kişi Sayıları:

MAKÜ Merkez ve İstiklal Yerleşkesinde Çalıştırılmak Üzere 17 Kişi 

MAKÜ Ağlasun Meslek Yüksekokulunda Çalıştırılmak Üzere 1 Kişi

MAKÜ Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulunda Çalıştırılmak Üzere 2 Kişi

MAKÜ Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Çalıştırılmak Üzere 3 Kişi

MAKÜ Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulunda Çalıştırılmak Üzere 2 Kişi

MAKÜ Tefenni Meslek Yüksekokulunda Çalıştırılmak Üzere 1 Kişi

MAKÜ Bucak’ ta mevcut Okullarımızda Çalıştırılmak Üzere 4 Kişi

Yayınlandığı Kategori Manşet
Salı, 29 Ocak 2019 15:16

Ak Parti’den Gölhisar ziyareti

AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Gölhisar İlçesinde ziyarette bulundu. 

Ziyaretlerde Gölhisar İlçe Başkanı Ayhan Kanural, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, Gölhisar Belediye Başkan Adayı İbrahim Serttaş, Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Kılınç ve Kadın Kolları Başkanı Sultan Karagöz ve AK Parti Teşkilatı eşlik etti. 

Gölhisar ziyaretleri kapsamında ilk olarak Teşkilat ve Gölhisarlılarla buluşan AK Parti Heyeti daha sonra Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiler. 

Yerel seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız

Seçimlerden alınlarının akıyla çıkacaklarına inandığını kaydeden Burdur İl Başkanı Volkan Mengi;

 “ Adaylarımızın açıklamasıyla birlikte birlik ve beraberlikle tüm Burdur’da seçim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz adına taleplerimiz, ülkemiz adına beklentilerimiz hep hayır noktasında. Burdur Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt ve tüm İlçe ve Belde Adaylarımızla yoğun bir çalışma programı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün ki ziyaretlerimizi Gölhisar İlçe Merkezimiz de ve Yusufça Beldemizde gerçekleştirdik. Bizler, belediyeciliği hizmet, sosyal, kültürel, çevrenin ve yeşilin korunması, katılımcı belediyecilik yönetim anlayışını benimsedik. Hedefimiz ve amacımız gönül belediyeciliğidir. Bütün gönüllere girme noktasında Burdur Merkezde, İlçelerimizde ve Beldelerimizde kapı kapı, ev ev dolaşacağız. Bize düşen görev herkesin kapısını çalıp, gönlüne girmek ve onların gönlünü almaktır. Bizim amacımız hemşerilerimize hak ettiği hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla yılmadan yorulmadan Belediyeciliğin mimarı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda  gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz Teşkilatlarımızla ve bize gönül veren hemşerilerimizle birlikte büyük bir aileyiz.” Şeklinde açıklamada bulundu.

Yayınlandığı Kategori Manşet
Page 1 of 2
No Internet Connection