2019 Toplantı ve Gösteri Güzergahları açıklandı

2911  Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3.maddesi (a)  bendinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirleneceği,  (b) bendinde ise belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının yerel gazeteler ile Valilik İnternet sitesinde ilan edilerek halka duyurulacağı belirtilmiştir.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince, 2019 yılında yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları ile çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerler Valilik Makamının 04.01.2019 tarih ve 126 sayılı onayı ile  aşağıda belirtilen şekilde belirlenmiştir.

2019 Yılında Belirlenen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâhları

Toplantı Yeri:

• Cumhuriyet Meydanı

• Demokrasi ve Özgürlük Meydanı

Yürüyüş Güzergâhı:

• Toplantının Cumhuriyet Meydanında yapılması halinde, Mobil kavşağından başlayıp Gazi Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanında son bulması.

• Toplantının Demokrasi ve Özgürlük Meyanında yapılması halinde, Belediye Konferans ve Sergi Salonu önünden başlayıp, Yunus Emre Caddesini takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanında son bulması.

 Çağrı ve Propaganda araçlarının asılması gereken yerler: 

Toplantı gün ve saatleri ile sınırlı kalmak kaydıyla toplantı yeri ile yürüyüş güzergâhlarındaki uygun yerler olarak tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın

No Internet Connection