Düden ve Kurşunlu Şelaleleri TBMM'de

Antalya’nın dünyaca ünlü Düden ve Kurşunlu Şelalelerinin kuruduğuna dair üzücü görüntüler TBMM’ye taşındı.

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından Orman ve Su İşleri Bakanının yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunulan soru önergesinde şelalelerin sularının sulama amacıyla tarım arazilerine yönlendirilmesi ve yapılan HES’ler nedeniyle suların azaldığı iddiaları yer aldı.
Kaçak Sondajlar da Şelalelerin Kurumasına Sebep
Önceki yıllarda Kurşunlu Şelalesi üzerinde yapılan incelemelerde şelaleyi besleyen su kaynakları üzerinde kurulmuş 3 bine yakın kaçak sondajın yaz aylarında tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanıldığının ve şelale suyunun azalmasına sebebiyet verdiğinin belirtildiği önergede kurulmuş olan kaçak sondajların akıbeti ve bunun için alınan önlemlerin yanıtlanması istendi.
Yetkililerce yağış miktarının azlığı ile tarım arazilerinin sulanmasındaki su ihtiyacının Düden ve Kurşunlu Şelalelerindeki kuruluğa sebep olduğunun açıklandığının hatırlatıldığı soru önergesinde CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara bölgeye düşen yağış miktarındaki 5 yıllık değişim ile şelale sularının tarım arazilerinin sulanması için kullanılması sebebiyle yaşanan su kaybı konusundaki eylem planının Bakan tarafından yanıtlanmasını istedi.
Şelale Üzerindeki HES’lere Dikkat Çekildi
Şelaleler ve şelaleleri besleyen sular üzerinde kurulan HES’lere de dikkat çekilen önergede ayrıca HES’ler için verilen izinler, bölgedeki yetkili kurum ve kuruluşların HES’lere onay sürecindeki görüşleri ve HES’ler için ayrılan su miktarlarının da yanıtlanması istendi.
Sulama konusunda son dönemdeki kuraklık ve yağış azlığı sebebiyle Hükümetin ve DSİ’nin aldığı ya da almayı planladığı önlemler ile kesilen sular sebebiyle çevreye ve doğal yaşama verilen zararların da yer aldığı önergede Sulama ve HES’lere aktarılan suyun bilimsel ve modern çözümlerle giderilmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi istendi.
Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Antalya’nın dünyaca ünlü Düden ve Kurşunlu Şelalelerinin hem yağış azlığı nedeniyle sularının tarım arazilerinin sulanması için kullanılması hem de yapılan HES’ler nedeniyle kuruduğuna dair iddialar ve görüntüler yazılı ve görsel basından takip edilmiştir.
Bununla beraber Kurşunlu Şelalesi üzerinde önceki yıllarda yapılan incelemelerde şelaleyi besleyen su kaynakları üzerinde kurulmuş 3 bine yakın kaçak sondaj belirlendiği ve kaçak sondajla elde edilen suyun özellikle yaz aylarında tarımsal sulamada kullanıldığı ve bunun şelalenin kurumasına yol açtığı da bilinmektedir.
Düden ve Kurşunlu Şelalelerinin kuruduğuna dair ilgili kurumlarca tespit edilen raporlar var mıdır? Bu raporlar kimler tarafından hangi tarihte hazırlanmıştır?
Şelalelerin kurumasına dair yapılan tespitlerin ardından alınan önlemler nelerdir? Önlemlerin yeterli miktarda alınıp alınmadığı kimler tarafından denetlenmiştir?
Kurşunlu Şelalesi üzerindeki 3bine yakın kaçak sondaj hangi tarihte hangi makamların incelemeleri neticesinde saptanmıştır? Bu incelemeler neticesinde hangi önlemlerin alınması benimsenmiştir? Önlemlerin ne kadarı hayata geçirilmiştir?
Düden ve Kurşunlu Şelalelerindeki suyun tarım arazilerinin sulanmasında kullanılması nedeniyle yaşanan su kaybı konusunda yapılması planlanan eylem planı nedir? Tarım arazilerinin sulanması konusunda hangi alternatif önlemler değerlendirilmektedir?
2017 yılında önergenin verildiği tarihe kadar bölgeye düşen yağış miktarı nedir? Son 5 yıllık dönemle kıyaslandığı zaman yağış miktarındaki değişim/düşüş oranları nedir?
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait ASAT ve ANSET tarafından karşılanacağı belirlenen devir daim sisteminin maliyeti nedir? Bu sistemin ne zamana hayata geçirilmesi planlanmaktadır?
Şelaleler üzerinde kurulan HES’ler için verilen izin tarihleri nedir? Bu HES’lerin yapımı için onay veren kurumlar ve görüşü alınan kurum ve kuruluşlar nelerdir?
Şelaleler üzerinde kurulan HES’lere aktarılan su miktarları HES’lerin yapıldığı tarihten itibaren yıllar bazında nedir?
Şelalelerden sulama amacıyla tarım arazilerine aktarılan su miktarları yıllar itibariyle nedir?
Şelalelerin kesilen suyu nedeniyle bölgede çevreye ve doğal yaşama verilen zararlar konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılan bu çalışma/araştırma hangi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı bir heyet tarafından incelenmiştir?
DSİ tarafından yapılan su kesintisi hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yapılmış mıdır? Yapılmış ise bildirim tarihi nedir?
DSİ’nin gelecekte yaşanabilecek su miktarı azalmasına karşı aldığı tedbirler nelerdir?
Sulama ve HES’lere aktarılan suyun bilimsel ve modern çözümlerle giderilmesi konusunda yapılan çalışmalar nelerdir? Bu çalışmalara hangi kurum, kuruluş ve STK’ların temsilcileri katılmaktadır?

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın