Yerleşim yerlerindeki baz istasyonları derhal mühürlenmeli!

Danıştay kararına göre, yerleşim yerlerine baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin montajı yapılamayacak!..
Baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericileri için uygulanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerleri iptal edilmiştir.
Yerleşim yerlerine kurulan tüm baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericileri danıştay kararına ve ihtiyat ilkesine aykırı durumdadır.
Yerleşim yerlerine, eğitim kurumları ve çocuk parklarının yakınlarına kurulan baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin tamamı kaçak hale gelmiştir.

Danıştay kararına ve ihtiyat ilkesine aykırı kurulan tüm baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin derhal mühürlenmesi ve kaldırılması gerekmektedir.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ve Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mert Güvenç; yıllardır kamuoyunun tepkisine neden olan yerleşim yerlerindeki baz istasyonlarının, Danıştay'ın aldığı kara göre derhal mühürlenmesi ve kaldırılması gerektiğini yaptıkları ortak açıklama ile duyurarak, İlçe belediyelerinin bu konuda yetkili olduğunu yaptıkları ortak açıklama ile duyurarak, Tüketicileri ilgili belediyelere başvuruda bulunarak, kaçak hale gelen baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin kaldırılmasını istemeleri çağrısı yaptılar;
Tüketici Hakları Derneği ile Çevre Mühendisleri Odası'nın açmış olduğu davada, Danıştay 13.Dairesi tarafından verilen karara göre, insanların ikamet ettiği yaşam alanlarına, eğitim kurumları ve çocuk parklarının çevresine baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin montajı yapılamayacaktır. Ayrıca, Danıştay 13.Dairesinin vermiş olduğu çok önemli bir karar ise baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerine ait Türkiye'de uygulanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin iptal edilmesidir. Diğer taraftan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerini kuran firmalara verilen güvenlik sertifikaları da Danıştay 13.Dairesince geçersiz kılınmıştır.
21.04.2011 tarih ve 27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik" in iptaline ilişkin Tüketici Hakları Derneği ile Çevre Mühendisleri Odası 2011 tarihinde dava açmıştı. Açılan davada, Danıştay 13.Dairesi tarafından 22.05.2015 tarihinde Yönetmeliğin yukarıda açıkladığımız 4.maddesinin 1.fıkrasının (n) bendi, 6.maddesinin 2.fıkrası, 16.maddesinin tamamı ve geçici 1.maddesi ile birlikte 8.maddesinin 6.fıkrası ve 9.maddesinin 2.fıkrası iptal edilmiştir.
Uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından elektromanyetik alan şiddeti konusunda yapılan değerlendirmelere göre, en küçük elektromanyetik alan şiddeti değerini dikkate alan ihtiyat ilkesi kuralına uyulmaktadır. AB ve dünyanın bir çok ülkesinde ihtiyat ilkesine çok önem verilmekte ve Türkiye'nin uyguladığı limit değerlerin ( 41 watt/metre) altmışsekizde birine (Avusturya – Salzburg'da uygulanan limit değer 0.6 watt/metre) kadar varan küçük değerlere inilmiştir.
Buna göre, Türkiye'de elektromanyetik alan şiddeti ile ilgili olarak uygulanması gereken limit değer, en azından bugünkü değerin ondabirinden daha aşağıya indirilmelidir.
Danıştay 13.Dairesinin iptal kararı ile ihtiyat ilkesi dikkate alındığında, hem yerleşim yerlerine gelişigüzel monte edilen hem limit değerleri yüksek olan hem de güvenlik sertifikaları geçersiz hale getirilen tüm baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin varlığı hem Danıştay kararına hem de ihtiyat ilkesine aykırı bir duruma düşmüştür.
Danıştay'ın iptal kararına göre, çevre hukukunun temel ilkelerinden olan ihtiyat ilkesi dikkate alındığında; yerleşim yerlerine, okul öncesi eğitim ve temel eğitim kuruluşları ile çocuk parklarının yakınına montajı yapılan baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin tamamı kaçak hale gelmiştir.
Söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin derhal mühürlenmesi ve kaldırılması gerekmektedir.
İlçe belediyeleri bu konuda yetkilidir. Tüketiciler ilgili belediyelere başvuruda bulunarak, yukarıda belirtildiği şekilde kaçak hale gelen baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin kaldırılmasını istesinler.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın