İntibak Yasası kimleri kapsıyor - 5.0 out of 5 based on 1 vote

İntibak Yasası kimleri kapsıyor

itemIntroText">

Miletvekili Bayram Özçelik, yayınladığı bültenle, İntibak Yasası'nın içeriği hakkında bilgi vererek, emekliliğin hakkını koruyan intibak yasasının kimleri kapsadığını, yasanın amacının ne olduğunu, nasıl hesaplandığını açıkladı;

 

Emekli aylığı hesaplama yöntemlerinde yıllar içinde yapılan değişiklikler değişik tarihlerde bağlanan SSK emekli aylıklarının farklılaşmasına neden olmuştur. SSK emekli aylıkları arasındaki farklılaşmaya en fazla etki yapan sebeplerin başında;

2000 sonrası emeklilere 2008 yılına kadar büyümeden % 100 pay verildiği halde, 2000 yılı öncesi emekli olanlara gelişme hızından pay verilmemesi

Ödenen prim miktarına ve çalışma günlerine bakılmaksızın belli bir miktarın altında aylık bağlanmamasını sağlamak üzere getirilmiş olan alt sınır aylık uygulaması gelmektedir.

Bu nedenle de intibak çalışmasının kapsamı, 2000 yılından önce emekli olan 2,7 milyon SSK emeklisi ve yaklaşık 12.000 Bağ-Kur emeklisi ile sınırlı tutulmuştur.

Yasada öngörülen hesaplama sonucunda hiç kimsenin aylığında bir düşüş olmayacak,

en yüksek artış ise 339.-TL olacaktır. Buradaki artışlar maaş zammı değil, maaş farklılıklarını gidermek için yapılmıştır.

Maaşların intibakları, Ocak 2013 tarihi itibariyle hesaplanacak ve ödemeler de bu tarihten itibaren başlayacaktır.

Bu intibak yasası ile oluşacak farkların, 2012 yılı itibariyle yaklaşık 2,5 Milyar TL olması beklenmektedir. 2013'ten itibaren bu farkların SGK'ya yükü her yıl artarak devam edecektir.

SSK emeklileri yönünden, aylık hesaplama yöntemlerindeki değişikliklere göre emekliler genel olarak;

1/1/1982 öncesi emekliler,

1/1/1982-31/12/1987 arası emekliler,

1987/Süper Emekliler

1/1/1988- 31/12/1999 arası emekliler,

2000-2008 arası emekliler,

2008 sonrası emekliler,

Olmak üzere 6 gruba ayrılmaktadır.

EMEKLİNİN HAKKINI KORUYAN İNTİBAK YASASI KİMLERİ KAPSIYOR

Sosyal devlet ilkesinden hareketle yüksek olarak belirlenmiş olan alt sınır aylık miktarı, yüksek prim ödediği ve uzun süre sistemde kaldığı halde 3600 gün prim ödeyen sigortalı ile 7600 gün prim ödeyen sigortalıya aynı aylığın bağlanması sonucunu doğurmuştur.

İntibak yasasının kapsamına; 2000 yılından önce emekli olmuş 2,7 milyon SSK emeklisi ile yaklaşık 12.000 Bağ-Kur emeklisi girmektedir.

EMEKLİNİN HAKKINI KORUYAN İNTİBAK YASASININ AMACI NEDİR?

Getirilen intibak düzenlemesiyle, "2000 yılı öncesinde" bağlanan aylık miktarlarına refah payının yansıtılması ve alt sınır uygulaması yapılmaksızın sigortalıların sistemde kaldıkları süreyle orantılı bir şekilde bu uygulamadan hak ettikleri gerçek kazançları ve "gün sayıları" üzerinden yararlandırılması amaçlanmıştır.

Mümkün mertebe bütün amacımız, yeni bir adaletsizlik oluşturmamak, bu düzenlemeyle yeni mağdurlar oluşturmamak, 2000 öncesi emeklileri 2008 yılına taşımaktan ibaret ve 2000 öncesi emeklilere gelişme hızından pay vermekten ibaret bir düzenlemedir. Geçmişin yanlışlarını düzeltmeye dönük bu düzenlemeleri yapıyoruz.

EMEKLİNİN HAKKINI KORUYAN İNTİBAK YASASI NASIL HESAPLANDI

İntibak düzenlemesi çerçevesinde 2000 yılı öncesinde bağlanmış olan aylıklar;

Mevcut göstergelerine göre, %60 aylık bağlama baz oranı dikkate alınarak ve bu oran 5000 günden sonraki her 240 gün için ve 50/55 yaştan sonraki her tam yaş için 1 puan artırılarak, 5000 günden eksik her 240 gün için 1 puan eksiltilerek 1999/Aralık ayı itibariyle alt sınır uygulanmaksızın yeniden hesaplanacak,

Hesaplanan aylıklar 2008/Ocak ayına kadar her yılın TÜFE'sinin tamamı ve Gelişme Hızının %75'i kullanılarak güncellenecek,

2008/Ekim ayına taşınan aylıklar 2013/Ocak ayına kadar aylık artışları ile taşınacaktır.

EMEKLİNİN HAKKINI KORUYAN İNTİBAK YASASINDA KİMSENİN MAAŞI DÜŞMEYECEK

Bu yöntem sonucunda yeni hesaplanan aylık ödenmekte olan aylıktan düşük ise mevcut aylığın ödenmesine devam edilecek olup, "hiç kimsenin aylığında bir düşüş" olmayacaktır.

İntibak sonucu meydana gelecek artışlar, prim ödeme gün sayısı ve ödenen primlerin miktarına göre değişkenlik gösterecektir. Yüksek prim ödeyenlerle daha uzun süre prim günü olanlarda "daha fazla artış" olacaktır.

EMEKLİNİN HAKKINI KORUYAN İNTİBAK YASASININ KAPSAMI VE MALİYETİ

Yapılacak intibak sonucundan 2000 öncesi emekli olan 2,7 milyon kişiden 1,9 milyon kişinin diğer bir deyişle intibak kapsamında olanların % 70'nin aylıklarında artış meydana gelecektir.

YASA İLE EMEKLİNİN ALACAĞI ÜCRET NASIL OLACAK

İntibak düzenlemesi ile;

• Üst göstergeden emekli olanlardan 3600 gün pirim ödeyen emeklimizin aylığına 118,

• 5000 gün pirim ödeyen emeklimizin aylığına 150,

• 6000 bin gün pirim ödeyen emeklimizin aylığına 174,

• 7400 gün pirim ödeyen emeklimizin aylığına 212,

• 9000 bin gün pirim ödeyen emeklimizin aylığına 247,

• Bunun üzerinde pirim ödeyen emeklimizin aylığına 339 liraya kadar yansıyacak

EMEKLİNİN HAKKINI KORUYAN İNTİBAK YASASININ BAĞ-KUR'LULARA ETKİSİ

Bağ-Kur'da gerek 2008'e kadar basamak sisteminin devam etmesi, gerekse 01/07/2003 tarihinden sonra bağlanan bütün aylıkların 01/07/2003 tarihinde bulunan gelir yürürlükte tablosuna göre hesaplanması nedeniyle aylıklar arasında arada kalan kısa bir dönem hariç önemli bir farklılaşma oluşmayacaktır.

Bu kapsamda yer alan 12.000 kişinin aylıkları, aynı gelir basamakları üzerinden % 8,9 oranında artış yapılarak yeniden hesaplanacaktır. Bu şekilde aylıklar 2000 yılından önce aynı basamaktan bağlanmış aylıkların seviyesine yükselecektir. Yapılan intibak hesaplamaları sonucunda Nisan-Haziran/2002 döneminde aylık bağlanmış olan 12.000 kişinin aylıklarında

Bulundukları basamaklara göre 27 TL ile 118 TL arasında artış gerçekleşecektir

EMEKLİNİN HAKKINI KORUYAN İNTİBAK YASASININ YÜRÜRLÜK TARİHİ

İntibakla ilgili çalışmalar kapsamında 2,6 milyon dosya taranması, intibak yöntemi için gerekli bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve bilgi işlem programlarının revize edilmesine yönelik çalışmalar süratle ve titizlikle yürütülmektedir.

İntibak Tasarısının yasalaşması akabinde intibak farkları 2013 yılı Ocak ayında kademe uygulanmadan tek seferde ödenmeye, diğer bir deyişle bu yasaya göre belirlenen yeni emekli maaşı içerisinde ödenmeye başlanacaktır.

Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Yorum yapın