"Ürünüm yerli elimin emeği gelsin %50 hibem gali"

TKDK'dan yayınlanan bültenle yerli ürünler ve el sanatlarına sağlanan hibe krediler hakkında açıklama yapıldı;

TKDK Burdur İl Koordinatörü Şengün ve Kurum Uzmanlarından Muhammet Eş Burdur'da ki yerel ürünlere ve el sanatlarına TKDK tarafından sunulan destekler konulu bir çalışma gerçekleştirdiler.
Ülkemizin birçok yöresinin kendine ait kültürel bir kimliği, yerel ürünleri ve genelde kültürel kimliğin bir parçası olarak yöresel el sanatları vardır. El sanatları ve yerel ürünler, bir toplumun kendine özgü kültürel özelliklerini, yaşam tarzını, üretim, tüketim aşamalarını ve beğenilerini gösterirken onu üreten halkın duygu ve düşünce yapısını da dile getirir ve çoğunlukla geçim kaynağı işlevi de görmektedir. Burdur'da aynı şekilde birçok yerel ürüne ve el sanatına ev sahipliği yapmaktadır. Hem yöre kültürünün yaşatılması hem de geçimini sağlayan insanların hayatlarının idamesi için el sanatlarının desteklenmesi çok önemlidir.
Ceviz Ezmesi, Cevizli Sucuk, Tarhana ve Kapari
Burdur'da ceviz ezmesi ve tarhana önemli yer tutan iki yerel ürün olarak öne çıkmaktadır. Dünya'da yıllık ceviz üretimi 2.545.388 tondur. Türkiye'de ise yıllık ceviz üretimi 178.142 tondur. Bu verilere göre ülkemiz Dünya'da ceviz üretiminde 4. sıradadır ve %7'lik bir paya sahiptir. TUİK verilerine göre Burdur ilinde ise yıllık ceviz üretimi yaklaşık 2400 tondur. Burdur ilinin Türkiye'deki üretim payı yaklaşık %1,35'dir. Coğrafi işaret sertifikası almış olan ceviz ezmesi ile beraber ceviz sucuğu üretiminin desteklenmesi elbette bu payı arttıracaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünden aldığımız verilere göre Burdur ve ilçelerinde 16 adet ceviz ezmesi ve ceviz sucuğu üreten işletme bulunmaktadır. Tarhana hemen her bölgede ve özellikle de ev ölçeğinde yapılmakta olan geleneksel gıdalarımızdan biridir. Yaygın halde üretilip tüketilen tarhananın üretimden tüketime gıda güvenliğini artırmak, besleyici özelliğini korumak ve geliştirmek ve ayrıca ürün yelpazesini artırmak üzere çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Burdur ilinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğüne kayıtlı 1 adet tarhana işletmesi vardır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla sağlık açısından önemi ortaya çıkan ve ekonomik değeri anlaşılan kapari(gebre otu) bitkisi de Burdur'da yetişen ve desteklenmeye değer bir yerel ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yöresel El Sanatları
Burdur'da yapılan el sanatları içerisinde metal işleri, ahşap işleri, dokumacılık, yorgancılık, halıcılık, kilimcilik, taş işleme, çanak çömlek yapımı, folklorik bebek ve giysi yapımı öne çıkmaktadır. Ancak bu sanatların büyük çoğunluğu günümüz piyasasında yok olmak üzeredir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Mayıs 2012 tarihinde yayınladığı 81 il durum raporuna göre ahşap işleri Burdur'da %1 lik bir paya dahi sahip değildir. Şu anda özellikle Çavdır ilçesinde ahşap işleri yapılmaktadır. Burdur'da metal işleri kapsamında bakırcılık, kalaycılık, demircilik işleri yapılmaktadır. Özellikle Altınyayla ilçesinde ve Burdur merkezde metal işleri yapan az sayıda usta bulunmaktadır. Halı, kilim dokuma Yeşilova ilçesinde, İbecik bezi ve Alaca dokuma Gölhisar ilçesi ve Burdur merkezde halen sınırlı imkanlarla da olsa yapılmaktadır. Taş işlemede Burdur' un mermer merkezi olması bu sektörün canlanmasında önemli rol oynayabilecek bir durumdur. İnsanların zaman değiştikçe bu ürünlere ihtiyaçlarının azalması, bu ürünlerin yerine aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve daha çabuk erişebilecekleri başka ürünlerin piyasaya çıkmış olması, bu sanatları yapan kişilerin ekonomik devamlılığı sağlayamaması sebebiyle sektörden çekilmesi (azalan taleple beraber piyasada arz fazlasının oluşması ekonomik sürdürülebilirliğin devamındaki en büyük engeldir) yok oluş sürecindeki en önemli aktörler olarak görülmektedir.
Bu tip ürünlerin üretimi ve pazarlanması özellikle kırsal alanların kalkınmasında önemli yer tutmaktadır. Yerel ürünlerin ve el sanatlarının yeterince geliştirilememiş ve pazarlanamamış olması, ciddî bir katma değer potansiyelinin ve kırsal nüfus için istihdam olanağının değerlendirilememesi anlamına gelmektedir. Yerel girişimcilerin riske mi giriyorum algısı kamu desteği ile azaltabilecektir. Geleneksel el sanatları ve yerel ürünler yerli nüfus tarafından önemi bilinen kaynaklardır; ancak bu kaynakların, mikro ve küçük işletme girişimcileri tarafından değerlendirilmesi için güven ortamı gerekmektedir. Bu durum, yerel kalkınmanın sağlanması için çok önemli bir kaynak teşkil eden risk alma kapasitesinin ve girişimcilik ruhunun geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Amacı; Türkiye'nin katılım öncesi dönemdeki önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmak ve işletmeleri AB standartlarına yükseltmek olan IPARD programının Türkiye'deki uygulayıcısı olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bu program kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) ortak katkısıyla vereceği hibeler ile bu güven ortamının sağlanmasına ve halen faaliyette olan mikro ve küçük işletmelerin güçlenmesine, yerel ürünler veya el sanatları ile ilgili yatırım yapmayı düşünen girişimcilerin de risk algısının azaltılıp ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu programla gerçek ve tüzel kişilerin ilgili faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD Programı) El Sanatları ve Yerel Ürünler Destekleri
Burdur' da ki yerel ürünlerin ve el sanatlarının desteklenmesi Yerel Ürünler ve Mikro işletmeler tedbiri(302-2) kapsamında yapılacaktır. (Yatırımlar illerin kırsal alanlarında (nüfusu 20.000'in altında olan yerleşim birimleri) uygulanmalıdır.) Uygun harcama tutarı en düşük 10.000 Avro, en yüksek 250.000 Avro'dur. Bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50'si başvuru sahibine hibe desteği olarak verilecektir. Destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar; Makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamalarıdır. IPARD Programı kapsamında TKDK tarafından oluşturulan uygun harcama listelerinde yer alan harcamalar destek kapsamındadır. Yöresel tarım ürünleri ve el sanatlarına yönelik binalar, atölyeler, soğuk hava deposu ve üretim tesislerinin inşası, modernizasyonu ve genişletilmesi için inşaat işleri, üretim aşamasında kullanılacak makineler, paketleme makine ve ekipmanları, fabrika satış mağazası ve tanıtım standı inşası, iş planı hazırlığı, mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik alımlar, görünürlük için tabela yaptırılması uygun harcamalara verilebilecek temel örneklerdir.
Şengün yaptığı değerlendirmede 'Burdur Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak, el sanatlarının ve yerel ürünlerin desteklenmesi yoluyla yöre kültürünün yaşatılması, bu sektörlerin tekrar canlanarak ekonomik aktivitenin artması, kırsal alanların kalkınması amacıyla hizmet vermekteyiz. Halen bu alanlarda faaliyet gösteren ve yatırım yapmayı düşünen girişimcilerimizin projelerini heyecanla bekliyoruz.' dedi.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın